Przyczyny atopowego zapalenia skóry

Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja )

Dawniej uważano, że pierwotną przyczynę tej choroby odgrywa defekt układu odpornościowego, związanego z przewlekłym stanem zapalnym i wtórnym uszkodzeniem bariery naskórka. Obecnie główną rolę przypisuje się zaburzeniom bariery naskórkowej, która powoduje zwiększone wnikanie alergenów oraz związków drażniącym w głąb skóry doprowadzając następnie do rozwoju stanu zapalnego skóry.

W powstawaniu atopowego zapalenia skóry rolę odgrywają czynniki genetyczne, odpornościowe oraz środowiskowe.

Pod wpływem alergenów (niezależnie od drogi wniknięcia do organizmu) następuje reakcja obronna objawiająca się stanem zapalnym skóry. AZS często towarzyszą wtórne infekcje bakteryjne, powodowane zazwyczaj przez gronkowca złocistego oraz inne bakterie.

Ciężkie stany atopowego zapalenia skóry zazwyczaj występują na skutek złożenia kilku czynników naraz. Po przekroczeniu pewnej krytycznej granicy nasilenia AZS, następuje coś w rodzaju reakcji łańcuchowej, kiedy jedne problemy powodują powstawanie następnych problemów. Najczęściej są to: infekcja skóry w wyniku błędnego koła świądu, drapania oraz podrażnienia.

Jednak podstawowym czynnikiem wyzwalającym chorobę, oraz nie dającym się opanować, jest alergia.

Zobacz też

*

Autor: Opublikowane w serwisie Atopowe.pl ; Licencja GNU Wolnej Dokumentacji, wersja 1.2, Listopad 2002