Marsz alergiczny

Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja )

Źródło tej strony | Kategorie: podstawowe wiadomości alergia astma

Badania epidemiologiczne oraz długofalowe obserwacje kliniczne wskazują na istnienie określonej sekwencji występowania schorzeń atopowych u danej osoby. Sekwencja ta kojarzy się z pojawianiem się i dynamiką zmienności swoistych IgE przeciw alergenom pokarmowym i wziewnym.[1]

Sekwencję tę nazywa się marszem alergicznym.

Przebieg chorób alergicznych charakteryzuje się typową kolejnością - często choroby alergiczne z wiekiem przechodzą z jednej w drugą. U 50% dzieci AZS przechodzi w astmę oskrzelową[2].

Niektóre z leków mogą być stosowane jako próba farmakologicznej interwencji w naturalny przebieg marszu alergicznego. Wiadomo, że cetyryzyna zmniejsza ryzyko rozwoju astmy u dzieci chorych na AZS uczulonych na alergeny powietrznopochodne[3].

[1] Zatrzymać marsz alergiczny. dr med. Beata Cudowska, prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski. Puls Medycyny 7 (150) 2007

[2] Marsz alergiczny w okresie dzieciństwa. Ewa Duczmal, Anna Bręborowicz, Tomasz Duczmal. Post Dermatol Alergol 2010; XXVII, 4: 231-237

[3] Atopowe zapalenie skóry – współczesne poglądy na patomechanizm oraz metody postępowania diagnostyczno-leczniczego. Stanowisko grupy specjalistów Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. W. Silny, M. Czarnecka-Operacz, W. Gliński, Z. Samochocki, D. Jenerowicz - Post Dermatol Alergol 2010; XXVII, 5: 365–383

Autor: Opublikowane w serwisie Atopowe.pl ; Licencja GNU Wolnej Dokumentacji, wersja 1.2, Listopad 2002