Astma oskrzelowa u dzieci

Autor: ; Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja ) przez Atopowe.pl.

U około 80% dzieci chorych na astmę występuje ona na podłożu atopii, czyli predyspozycji do chorób alergicznych przekazanej genetycznie przez rodziców. Atopie wiąże się obecnie ze zdolnością do nadmiernej produkcji przeciwciał IgE na alergeny. Obecnie wiadomo, że reakcje dziecka na określone alergeny mogą być uwarunkowane genetycznie, zależą od ekspresji wielu genów związanych z chromosomami 5, 6, 11, 14. Dziedziczenie atopii od osób bez astmy nie wpływa na ryzyko wystąpienia astmy u potomstwa, ale obecność atopii u chorych na astmę zwiększa zawsze prawdopodobieństwo rozwoju astmy w rodzinie. Astma i atopia mogą być dziedziczone niezależnie, ale koincydencja atopii i astmy lub innych chorób atopowych (AZS, ANN, AP) zwiększa ryzyko astmy wśród krewnych.

Znaczenie czynników genetycznych w rozwoju alergii ma bardzo istotne znaczenie. Jeśli odpowiedź na antygen rozwija się prawidłowo, powstaje tolerancja, jeśli jednak jest zaburzona, nadmierna – dochodzi do rozwoju atopii. Atopia nie przesądza o wystąpieniu choroby. Mogą o tym zadecydować czynniki środowiskowe nie mniej ważne od genetycznych.

Pełny tekst artykułu

Dłonie trzymające garść czegoś co wygląda jak leki, ale nimi nie jest

Homeopatia jest nieskuteczna

…na zapalenie zatok przepiszą ci oczywiście antybiotyk i dodatkowo środek homeopatyczny, aby upewnić się, że antybiotyk zadziała!