Wyrastanie z AZS

Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja )

Źródło tej strony | Kategorie: atopowe zapalenie skóry u dzieci

Atopowe zapalenie skóry ujawnia się zazwyczaj w dzieciństwie, obecnie dotyka ona ok. 10% ogółu dzieci – w 65% przypadków objawy AZS pojawią się w ciągu pierwszego roku życia, u 90% przypadków AZS rozwija się przed piątym rokiem życia. Atopowe zapalenie skóry ma tendencję do wyciszania się wraz z wiekiem, nawet do zupełnego ustąpienia choroby.

Jednak u 60% chorych na AZS choroba lub pojedyncze jej objawy (np. bardzo sucha i wrażliwa skóra) utrzymują się w wieku dorosłym. W rzadkich przypadkach AZS ujawnia się bez wcześniejszych objawów, w wieku dorosłym. Zazwyczaj AZS współwystępuje z innymi chorobami alergicznymi, takimi jak astma oskrzelowa, katar sienny oraz alergiczne zapalenie spojówek – w wielu przypadkach ustąpienie AZS w wieku starszym wiąże się z nasileniem alergii oddechowych. Często objawy uczuleniowe ze strony układu oddechowego występują nawet po kilkuletniej przerwie od ustąpienia AZS, stąd u chorych jak i byłych chorych na AZS kluczowe znaczenie ma profilaktyka astmy oskrzelowej.

Autor: Opublikowane w serwisie Atopowe.pl ; Licencja GNU Wolnej Dokumentacji, wersja 1.2, Listopad 2002