Terapia genowa

Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja )

Źródło tej strony | Kategorie: terapia

Terapia genowa (genoterapia)

Terapia genowa (genoterapia) jest nowym podejściem do leczenia schorzeń o podłożu genetycznym. Polega ona na wprowadzaniu do określonych komórek wybranych genów. Białka kodowane przez te geny umożliwiają przywrócenie prawidłowych funkcji uszkodzonych komórek. Osiągnięty efekt terapeutyczny jest trwały. Wprowadzenie prawidłowej kopii genu (tzw. addycja lub wzmocnienie) do chorych komórek powinno spowodować kompensację funkcji uszkodzonego genu. Co prawda nie likwiduje to samego defektu genetycznego, ale pojawienie się leczniczego białka w komórce usuwa skutki tego defektu.

Terapia genowa stała się możliwa dzięki osiągnięciom inżynierii genetycznej, pozwalającym na tworzenie zrekombinowanych genów. Dalszy postęp w terapii genowej będzie zależał od opracowania skuteczniejszych metod transferu (przenoszenia) leczniczych genów do komórek.

Terapia genowa w AZS

Prawdopodobnie będzie można w przyszłości zastosować terapię genową w schorzeniach atopowych, gdyż opisano przypadki ustąpienia AZS po przeszczepieniu prawidłowego szpiku. Oczywiście możliwe to będzie wówczas, gdy zostaną wykryte i scharakteryzowane geny warunkujące atopię. Ostatnio sugeruje się związek atopii z chromosomem 11q13, gdzie znajduje się locus genu kodującego receptor dla receptora IgE. Inni badacze sugerują związek AZS i innych schorzeń atopowych z locus genu w chromosomie 5q31.3 kodującego interleukinę-4 (IL-4) - cytokinę o kluczowym znaczeniu w dojrzewaniu limfocytów pomocniczych Th2 lub z polimorfizmem adrenergicznego receptora beta-2.

Wiele publikacji wskazuje, że ryzyko rozwinięcia AZS zwiększają mutacje w genie filagryny (FLG na chromosomie 1q21), jednego z białek wchodzących w skład warstwy rogowej naskórka. Filagryna chroni skórę przez przedostaniem się alergenów, toksyn i patogenów. Brytyjscy naukowcy odkryli wcześniej, że mutacje w genie kodującym filagrynę mogą być istotnym czynnikiem odpowiedzialnym za rybią łuskę i łuszczycę.

Linki zewnętrzne

Autor: Opublikowane w serwisie Atopowe.pl ; Licencja GNU Wolnej Dokumentacji, wersja 1.2, Listopad 2002