Refundacja maści Protopic

Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja )

Źródło tej strony | Kategorie: refundacja i pisma

Podstawowe informacje

Tacrolimus

Protopic jest stosunkowo nowym lekiem niwelującym objawy atopowego zapalenia skóry. W przypadku osób z ciężkim przebiegiem choroby, czyli takich u których zajęta jest cała powierzchnia skóry, jest to obecnie jedyny lek który umożliwia prowadzenie normalnego życia jednocześnie nie szkodząc zdrowiu. Dotychczas stosowane leki to kortykosterydy które powodują występowanie poważnych skutków ubocznych oraz nie mniej szkodliwa cyklosporyna.

Dla wielu osób z AZS jest to szansa, aby wreszcie przerwać, błędne koło utrzymujących się lub ciągle nawracających stanów erytrodermii i wtórnych zakażeń skóry, które uniemożliwiają funkcjonowanie na codzień. Wyrwać się w normalność, ze stanu napięcia psychicznego bliskiego nerwicy, czasem tożsamego z nią, które towarzyszy ostremu AZS przez lata.

Substancja Tacrolimus i bazująca na niej maść Protopic jest nową alternatywą dla leczenia tradycyjnego. Pacjenci, którzy najbardziej jej potrzebują to ci, którzy mają atopowe zapalenie skóry na całym ciele. Początkowe stadium leczenia wymaga zużycia ok. 4 tubek maści Protopic na tydzień. Ponieważ jedna tubka (30g) kosztuje 180-250zł, miesięczny koszt takiego leczenia wynosi około 3 tys. złotych.

W takiej sytuacji jest sprawą jasną, że osoby które tego leku potrzebują najbardziej ze wszystkich, nie mają szans na sfinansowanie swojej kuracji. Uważamy, że maść Protopic powinna być refundowana!

Stan pacjenta Koszty leczenia Wpływ na jakość życia Możliwość leczenia bez refundacji
lekki stan małe koszty leczenia mały wpływ na jakość życia jest możliwość leczenia bez refundacji
ciężki stan duże koszty leczenia duży wpływ na jakość życia brak możliwości leczenia bez refundacji

Zależność pomiędzy nasileniem choroby a objawami i jakością życia pokazuje nastepująca tabela:

Nasilenie choroby Świąd Rany Sen Depresja Rozdrażnienie, brak koncentracji Możliwość podjęcia pracy lub studiów Możliwość prowadzenia uregulowanego trybu życia Możliwość uczestnictwa w życiu towarzyskim Problemy ogólne
Człowiek zdrowy brak brak dobry rzadko rzadko tak tak tak brak
Małe nasilenie AZS w jednym lub kilku miejscach brak raczej dobry rzadko rzadko tak tak tak brak
Duże nasilenie AZS uporczywy świąd całego ciała sączące, niegojące się rany bezsenność często zawsze nie nie nie wyłączenie z życia

Tabela pokazuje, że różnica pomiędzy człowiekiem zdrowym a człowiekiem z małym nasileniem atopowego zapalenia skóry nie jest duża, to znaczy nie powoduje większych życiowych problemów. Natomiast dla osoby chorującej na ciężką postać atopowego zapalenia skóry jest to katastrofa życiowa.

Do obecnie refundowanych leków należą kortykosterydy (50% refundacji) oraz cyklosporyna (niemal 100% refundacji, a jest to bardzo drogi lek). W wyniku tej sytuacji, lekarze mając do czynienia z poważnymi stanami atopowego zapalenie skóry, zamiast przepisać Protopic (a jest to dokładnie to, co powinni zrobić) przepisują sterydy lub cyklosporynę. Robią to, ponieważ żaden pacjent nie zrealizuje recept na 3 tys. złotych. W ten sposób osoby z ciężkim atopowym zapaleniem skóry zamiast stosować nowoczesną terapię immunosupresji miejscowej, niszczą swoją skórę sterydami lub wykańczają swoje wątroby i nerki przy pomocy cyklosporyny.

Problemy z refundacją

Gdyby atopowe zapalenie skóry zostało zaklasyfikowane jako choroba przewlekła, wtedy wszystkie leki stosowane w jej leczeniu musiałyby być refundowanie niemal w całości (np. w 99%). Jest faktem, że atopowe zapalenie skóry w mniejszym lub większym stopniu dotyka ok. 20% społeczeństwa. W tej sytuacji refundacja maści Protopic oznaczałaby załamanie budżetu i nie można liczyć na refundację leku w ten sposób.

Z tych 20% społeczeństwa, które jest dotknięte AZS, znakomitą większość stanowią osoby które mają np. jeden wykwit w jakimś miejscu, czyli jest to łagodna postać. Taka osoba jest w stanie zainwestować nawet 200zł w tubkę Protopiku, która starczy nawet na kilka miesięcy. Gorzej jest w przypadku osób z ciężkim stanem, które w pierwszej fazie leczenia zużywają około 4 tubek tygodniowo. To im właśnie, osobom z ciężkim stanem jest potrzebna refundacja, a nie tym którzy maja jeden wykwit na szyi.

W tej sytuacji można rozważać postulowanie refundacji maści Protopic w ciężkich przypadkach AZS. Takie rozwiązanie, choć najlepiej odwzorowuje stan faktyczny (osoby z ciężkim AZS potrzebują refundacji, osoby z lekkim - nie), to ma pewną poważna słabość. Słabość tak polega na tym, że ktoś musi decydować, czy dany pacjent ma ciężki stan AZS, czy też może lekki. Jeżeli miałby to być lekarz, to istnieje obawa że jego opinie mogłyby być np. nieobiektywne i ciężko będzie przekonać państwo że jak “lekarz powie że ciężki AZS, to państwo ma płacić”. Kwestie finansowe uzależnione od opinii lekarza - śliska sprawa.

|——————————————————————————–|———————————————————————————————————————————–|———————————|—————————————————————————————————————————| | Podstawa refundacji maści Protopic | Kwalifikacja do refundacji | Liczba osób kwalifikowanych | Problemy | | AZS jako choroba przewlekła i Protopic jako lek na nią | Objawy AZS | bardzo duża | Załamanie budżetu, koncepcja nierealistyczna | | Protopic jako lek refundowany w 70% niezależnie od nasilenia choroby | Wskazania do terapii maścią Protopic | prawdopodobnie bardzo duża | możliwe załamanie budżetu | | Protopic refundowany w 70% lub w 100%, ale tylko w ciężkich stanach AZS | Opinia lekarza lub dodatkowo potwierdzenie przez konsultanta wojewódzkiego - klasyfikacja jako stan ciężki | mała | Problemy z obiektywnością lekarzy, problemy z zakwalifikowaniem niektórych pacjentów, problemy z dostępem do konsultantów | | Program pomocy (w NFZ) w ramach programów lekowych | Kwalifikacja do programu, prawdopodobnie komisyjna | mała | Biurokracja, problemy organizacyjne |

Jak pomóc

Jeśli chorujesz na średnio lub mocno nasilone AZS, podejmij następujące kroki:

  1. Poproś swojego lekarza o opinię specjalistyczną na temat leku Protopic. Jeżeli chcesz zrobić to na piśmie (np. wysłać email lub zwykły list, prośba pisemna jest zawsze bardziej skuteczna niż ustna), możesz posłużyć się wzorem prośby o napisanie opinii specjalistycznej. Napisaną prośbę prześlij do nas.
  2. Napisz historię swojej choroby, przebiegu leczenia (przebyte rodzaje terapii) oraz rokowanie na przyszłość. Przygotowaliśmy wzór historii choroby. Prześlij nam historię swojej choroby.
  3. Przejrzyj Pismo do Ministra Zdrowia oraz Pismo do NFZ. Wyślemy je razem z kopiami zebranych opinii oraz historiami choroby, które nadeślecie do nas. Taki sam komplet dokumentów (jw), zamierzamy przekazać prasie z branży medycznej oraz firmie Astellas.

Niech sprawa nabierze impetu!!

Przeczytaj informacje o tym, jak przesyłać do nas dokumenty.

Cena

Jak wiadomo, cena Protopiku jest zabójcza, w większości aptek wynosi 230-250 za tubkę 30g - to bardzo drogo - kto może sobie pozwolić na regularne leczenie się tak drogim lekiem? Przeciez AZS jest chorobą przewlekłą!

Policzyliśmy, że gdyby dorosła osoba z ciężkim AZS chciała leczyć się Protopikiem, to przy zajęciu zmianami 70-90% powierzchni skóry, dużym nasileniu, współwystępującej erytrodermii - osoba taka musiałaby wydawać miesięcznie 2160zł - to bardzo oszczędna wersja - 3 tubki 30g na tydzień po 180zł, podczas gdy w większości aptek, jak sie okazuje cena przekracza 200 pln (mimo zapewnień ze strony Fujisawy, że cena nie przekroczy 200 pln). Jeśli chciałaby się solidnie posmarować - tak jak zaleca firma Astellas w ulotce leku i w swoich programach medycznych - to potrzebne są 4 tubki na tydzień (przynajmniej na początku leczenia), co daje 2880zł - to absurdalnie wysoka cena za leczenie!!! Absurdalnie wysoka, realna, miesięczna cena za zdrowie dla osoby dotkniętej ostrym atopowym zapaleniem skóry.

Szwecja dopłaca swoim obywatelom do leczenia tym lekiem i to proporcjonalnie do ilości w jakiej go potrzebują. W Niemczech Protopic również jest refundowany, Niemiec płaci ok. 5 euro za tubę 50g! - to jest 25-30 pln, (przy 4-ro krotnie większych zarobkach niż w Polsce);

Protopic jest po pierwsze skuteczny (robimy reklamę?) - wiadomo, że nie u 100% pacjentów, ale wyniki z badań klinicznych na tysiącach pacjentów (w Polsce było ich kilkuset) na całym świecie mówią same za siebie. Jego skuteczność jest bliska skuteczności sterydów, u niektórych większa. Po drugie jest to lek bezpieczny (badania kliniczne).

Argumenty

Uważamy, że Protopic powinien być refundowany

Czy jest to możliwe i co za tym przemawia?

Obecnie państwo dopłaca do leczenia cyklosporyną i sterydami. W czasie stosowania cyklosporyny istnieje duże ryzyko zniszczenia nerek, nowotworu skóry oraz innych powikłań. Zaników skóry w zgięciach rąk, nóg i na szyi, spowodowanych sterydami nic nie cofnie - pomijając ryzyko wystąpienia cukrzycy, osteoporozy, zaćmy i nadwagi. Sterydy poniekąd nasilają naszą chorobę, większość z nas stale od dawna ich używa, bo musi; Protopic jest alternatywą, ale chyba tylko dla wybranych (z dużymi pieniędzmi, albo słabym azs). Większość ludzi z atopią ma lekkie lub średnio nasilone azs.

Osób z ostrym azs jest chyba niewiele - tym gorzej dla nich, bo zdaje się, że jak na razie jedyny skuteczny i bezpieczny lek, który mógłby być dla nich refundowany i stosowany przewlekle, pozostaje dla nich nieosiągalnym luksusem.

Pozwolić sobie na niego mogą Ci, którzy teoretycznie są w stanie się bez niego obejść. Dla tych, którzy potrzebują tego leku najbardziej, jest on w zasadzie niedostępny.


Zobacz też:

Autor: Opublikowane w serwisie Atopowe.pl ; Licencja GNU Wolnej Dokumentacji, wersja 1.2, Listopad 2002