Odporność

Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja )

Źródło tej strony | Kategorie: ciało człowieka

Odporność jest to zdolność organizmu do rozpoznawania, unieczynniania, oraz niszczenia obcych substancji i struktur.

Odporność dzielimy na :

  • wrodzoną (nieswoistą) - wynika z istnienia naturalnych barier i działania nieswoistych mechanizmów komórkowych.
  • nabytą (swoistą)
  • czynną (wytwarzaną przez organizm)
  • naturalną (powstałą w wyniku kontaktu z patogenem)
  • sztuczną (powstałą po szczepieniach ochronnych)
  • bierną (otrzymaną przez organizm)
  • naturalną (uzyskiwaną od matki wraz z przeciwciałami przenikającymi przez łożysko, lub znajdującymi się w mleku matki)
  • sztuczną (po otrzymaniu surowicy)
Autor: Opublikowane w serwisie Atopowe.pl ; Licencja GNU Wolnej Dokumentacji, wersja 1.2, Listopad 2002