Leki immunosupresyjne

Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja )

Źródło tej strony | Kategorie: terapia

Leki immunosupresyjne - działanie leków immunosupresyjnych polega na obniżaniu odporności organizmu, zmniejszają one aktywność układu immunologicznego. To działanie może być miejscowe (maści Protopic, Elidel) albo ogólne (leki z grupy cyklosporyn).

W przypadku chorób alergicznych, problemem jest silna i niewłaściwie skierowana reakcja odpornościowa. Leki immunologiczne poprzez obniżenie aktywności układu odpornościowego, osłabiają reakcje alergiczne.

Skuteczność leków immonusupresyjnych

Liczne testy kliniczne na całym świecie potwierdziły wysoką skuteczność maści opartych na tacrolimusie, przy wysokim bezpieczeństwie przewlekłego stosowania. Obecnie maści Protopic i Elidel są dostępne w sprzedaży w Europie i USA. Pośród wielu lekarzy pojawia się pogląd, że w niedalekiej przyszłości nastąpi zmierzch ery kortykosterydów, w leczeniu atopowego zapalenia skóry, na rzecz Protopiku i innych leków z tej grupy. Silne sterydy będą zaś zarezerwowane tylko dla bardzo ostrych stanów atopowego zapalenia skóry.

Dla większości pacjentów dotkniętych atopowym zapaleniem skóry, tak korzystna zmiana będzie możliwa dopiero, gdy leki te nie będą tak drogie jak obecnie. Przemawiają za tym również doniesienia o skuteczności Protopiku w leczeniu wielu innych chorób skóry o podłożu autoimmunologicznym jak toczeń rumieniowaty, bielactwo i inne.

Rodzaje leków immunosupresyjnych

Miejscowe

Immunosupresja miejscowa to działanie obniżające aktywność układu immunologicznego lokalnie, w miejscu zastosowania leku. Jest to sposób działania preparatów takich jak Protopic oraz Elidel. Substancjami aktywnymi działającymi immunosupresyjnie miejscowo są Pimekrolimus i Takrolimus. W przypadku działania na skórę, leki immunosupresyjne są podawane w postaci kremów i maści.

Systemowe

Immunosupresja systemowa polega na obniżeniu aktywności układu immunologicznego w całym ciele. Leki takie podaje się np. w postaci doustnej.

Zobacz też

Autor: Opublikowane w serwisie Atopowe.pl ; Licencja GNU Wolnej Dokumentacji, wersja 1.2, Listopad 2002