Komórki Langerhansa

Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja )

Źródło tej strony | Kategorie: ciało człowieka

Komórki Langerhansa - komórki pochodzenia szpikowego, których głównym zadaniem jest zapoczątkowanie reakcji immunologicznej organizmu, poprzez ich zdolność do tzw. prezentacji antygenu. Stanowią od 3-8% naskórka. Wraz z innymi typami komórek współtworzą układ miejscowej odporności skóry (układ SALT). Komórki Langerhansa występują także w błonie śluzowej jamy ustnej i narządach limfatycznych.

Uważa się, że komórki Langerhansa mają kluczowe znaczenie w mechanizmie powstawania zmian skórnych o charakterze atopowym:

Komórki te posiadają na swojej powierzchni receptory o dużym powinowactwie do fragmentu Fc wolnych przeciwciał klasy IgE. Receptor silnie wiąże się ze specyficznym przeciwciałem, które ulega opłaszczeniu, a następnie wiąże wybiórczo dany antygen. Wówczas komórki Langerhansa przemieszczają się z naskórka do lokalnego węzła chłonnego, gdzie następuje prezentacja antygenu limfocytom T.

W wyniku prezentacji antygenu, wydzielone zostają limfocyty Th1 (pomagające w odpowiedzi typu komórkowego) i Th2 (pomagające w odpowiedzi humoralnej). Zaburzenie równowagi pomiędzy nimi wiąże się z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu immunologicznego.

U osób z AZS stwierdza się zwiększoną obecność komórek Langerhansa w naskórku zmienionym chorobowo, co świadczy o miejscowej nadmiernej odporności skóry. Kortykosterydy, maść Protopic, a także promieniowanie UV, miejscowo upośledzają aktywność komórek Langerhansa (działanie immunosupresyjne).

Zobacz też

Autor: Opublikowane w serwisie Atopowe.pl ; Licencja GNU Wolnej Dokumentacji, wersja 1.2, Listopad 2002