Homeopatia

Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja )

Źródło tej strony | Kategorie: niekonwencjonalne metody leczenia

Homeopatia (z gr. homoios - podobny i pathos - cierpienie) to kontrowersyjna, alternatywna metoda lecznicza, która zaleca używanie preparatów nie zawierających żadnych aktywnych składników. Teoria homeopatii została opracowana przez Samuela Hahnemanna (1755-1843) i po raz pierwszy opublikowana w 1796 roku.

Na stronach internetowych na temat homeopatii wyjaśnienia mechanizmu działania zazwyczaj odwołują się do takich pojęć jak „niematerialna energia”, „moce modyfikujące” i temu podobne. Według obecnej wiedzy, leki homeopatyczne nie mają prawa działać, ze względu na zbyt niskie stężenie lub wręcz nieobecność substancji aktywnych. W badaniach klinicznych leki homeopatyczne nie wykazały żadnej skuteczności.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne powołało ekspercką Komisję d/s Weryfikacji Niekonwencjonalnych Metod Diagnostycznych i Leczniczych, złożoną z najwybitniejszych profesorów specjalistów alergologii, którzy przez półtora roku badali problem. Na podstawie tej ekspertyzy w 1996 r. opublikowano Stanowisko Polskiego Towarzystwa Alergologicznego o niekonwencjonalnych metodach w alergologii, które w odniesieniu do homeopatii stwierdza: „Homeopatia jest metodą o nieudowodnionej wartości w leczeniu chorób alergicznych. Z uwagi na brak określenia granic bezpieczeństwa oraz prawdopodobieństwo opóźnień w podjęciu nowoczesnej terapii metoda ta została uznana za kontrowersyjną i Zarząd Główny nie poleca jej do stosowania w praktyce"[1]. Późniejsze badania naukowe wykazały, że stosowanie homeopatii w alergiach może być szkodliwe. Canadian Respiratory Journal opublikowało wyniki ośmioletniego badania Uniwersytetu w Montrealu, które wykazały, że wśród dzieci z astmą leczonych alternatywnymi (również komplementarnie) metodami (wśród nich homeopatią) było dwa razy więcej przypadków złej kontroli choroby i częściej dochodziło do zaostrzeń choroby[2].

Zobacz też

Linki zewnętrzne

[1] Alergia Astma Immunologia, 1996, 1(3), 168-171.

[2] Torres-Llenza V, Bhogal S, Davis M, Ducharme FM - Use of complementary and alternative medicine in children with asthma. Canadian Respiratory Journal, July/August 2010, Volume 17 Issue 4: 183-187

Autor: Opublikowane w serwisie Atopowe.pl ; Licencja GNU Wolnej Dokumentacji, wersja 1.2, Listopad 2002