Zbigniew Samochocki: AZS – współczesne metody leczenia

Autor: ; Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja ) przez Atopowe.pl.

Prezentowany artykuł ma już kilka lat, część informacji jest już przestarzała, ale jednak warto go przeczytać.

Biorąc pod uwagę dużą liczbę czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych, biorących udział w patogenezie AZS oraz związek choroby z genami atopii, istnieje mała szansa na opracowanie leku powodującego całkowite i trwałe ustąpienie choroby. Obecnie celem leczenia jest poprawa jakości życia chorego przy minimalnym zagrożeniu wystąpienia powikłań miejscowych, jak i ogólnych. Dlatego tak ważne jest zrozumienie przez pacjenta istoty jego choroby i dobra współpraca lekarza, chorego i jego opiekunów.

Zbigniew Samochocki

AZS – współczesne metody leczenia

Przew Lek 2001, 4, 3, 122- 127

Link do artykułu

O Autorze na Forum