Diprosone

Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja ) przez Atopowe.pl.

Bethamethasonum

0,5 mg/g, krem

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy choroby są takie same.

Skład Jeden gram kremu zawiera:

 • substancje czynne: 0,5 mg betametazonu w postaci dipropionianu betametazonu,
 • substancje pomocnicze: chlorokrezol, sodu diwodorofosforan, kwas fosforowy, parafina ciekła, alkohol cetostearylowy, eter monocetylowy polietyloglikolu, sodu wodorotlenek, wazelina biała, woda oczyszczona.

Dostępne opakowania Tuba aluminiowa zawierająca 15 g lub 30 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny: Schering-Plough Europe

Rue de Stalle 73

B-1180 Bruksela

Belgia

Wytwórca: Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgia

Co to jest lek Diprosone krem i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Diprosone krem jest betametazon w postaci dipropionianu betametazonu. Dipropionian betametazonu jest syntetycznym fluorowanym kortykosteroidem o silnym działaniu. Lek stosowany miejscowo na skórę wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwświądowe, a także obkurczające naczynia krwionośne.

Wskazania

Diprosone krem jest wskazany w chorobach skóry, takich jak: cięższe postaci kontaktowego zapalenia skóry, atopowe zapalenie skóry, wyprysk alergiczny (wyprysk rąk, wyprysk pieniążkowaty), świerzbiączka ograniczona (neurodermitis), ostre zapalenia skóry po nasłonecznieniu, łuszczyca, niereagujący na leczenie innymi lekami świąd odbytu.

Zanim zastosuje się lek Diprosone krem

Nie należy stosować leku Diprosone krem w następujących przypadkach

 • w nadwrażliwości na substancję czynną dipropionian betametazonu, na inne kortykosteroidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
 • w przypadku zakażeń bakteryjnych (gruźlicy, kile), wirusowych (opryszczka, półpasiec, ospa wietrzna) lub grzybiczych skóry,
 • w trądziku pospolitym,
 • w trądziku różowatym,
 • w zapaleniu skóry wokół ust,
 • na skórę twarzy,
 • w pieluszkowym zapaleniu skóry,
 • w świądzie okolicy odbytu i narządów płciowych,
 • u dzieci do lat 12.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Diprosone krem

Jeśli podczas stosowania leku Diprosone krem wystąpią objawy podrażnienia lub uczulenie, należy natychmiast zaprzestać jego stosowania i skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych lekarz zastosuje odpowiednie leczenie. Jeśli objawy zakażenia utrzymują się, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz zadecyduje, czy należy zaprzestać stosowania leku Diprosone krem do czasu wyleczenia zakażenia.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane podobne do działań niepożądanych występujących w przypadku stosowania kortykosteroidów o działaniu ogólnym, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy. Ze względu na to należy unikać stosowania leku na dużą powierzchnię skóry, rany, uszkodzoną skórę, stosowania leku w dużych dawkach oraz długotrwałego stosowania. W razie konieczności zastosowania leku w takich przypadkach, należy zachować specjalne środki ostrożności.

Unikać stosowania leku pod opatrunkiem okluzyjnym, gdyż może to zwiększać przezskórne wchłanianie kortykosteroidów.

Nie stosować do oczu.

Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

Szczególnie ostrożnie stosować lek w łuszczycy. Stosowanie leku w łuszczycy może spowodować nawrót choroby w wyniku rozwoju tolerancji, wystąpienie uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólnych działań toksycznych związanych z zaburzeniem ciągłości skóry.

Ostrożnie stosować u dzieci, unikać stosowania leku na dużą powierzchnię skóry.

U dzieci łatwiej niż u dorosłych może dojść do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i wystąpienia ogólnych objawów niepożądanych charakterystycznych dla kortykosteroidów.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci do 12 lat.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Bezpieczeństwo miejscowego stosowania kortykosteroidów u kobiet w ciąży nie zostało ustalone. Lek Diprosone krem można stosować tylko wtedy, gdy lekarz uzna, że korzyść dla matki przeważa ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie ustalono, czy miejscowo stosowane kortykosteroidy wchłaniają się przez skórę w takim stopniu, że mogą przenikać do mleka kobiet karmiących. Lekarz rozważy czy pacjentka powinna zaprzestać karmienia piersią czy zaprzestać stosowania leku Diprosone krem, biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia działań niepożądanych u dzieci i korzyści leczenia dla matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Diprosone krem nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków

Brak danych.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, któe wydawane są bez recepty.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Dermovate maść

Ze względu na zawartość chlorokrezolu preparat może powodować reakcje alergiczne.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostrearylowego preparat może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Jak stosować lek Diprosone krem

Diprosone krem należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

zwykle niewielką ilość leku (0,2 - 0,5 cm kremu na 10cm² powierzchni skóry) nanosi się na chorobowo zmienione miejsca na skórze i lekko wmasowuje dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

W niektórych przypadkach lekarz może zalecić rzadsze stosowanie leku. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 14 dni. W razie nawrotu lekarz rozważy, czy leczenie można powtórzyć.

Po nałożeniu leku na skórę należy dokładnie umyć ręce.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Diprosone krem jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Diprosone krem niż zalecana

Długotrwałe stosowanie leku może doprowadzić do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i w konsekwencji do wtórnej niewydolności nadnerczy, a także do nadczynności kory nadnerczy, łącznie z zespołem Cushinga.

W przypadku przedawkowania leku lekarz zastosuje odpowiednie leczenie objawowe.

Ostre objawy przedawkowania hormonów kory nadnerczy zwykle są odwracalne. W razie konieczności lekarz wyrówna stężenie elektrolitów, a w przypadku przewlekłego zatrucia zaleci powolne, stopniowe odstawianie leku.

W przypadku pominięcia użycia leku Diprosone krem

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Diprosone krem może powodować działania niepożądane.

Podczas stosowania leku Diprosone krem mogą wystąpić następujące działąnia niepożądane: pieczenie, swędzenie, podrażnienie, wysuszenie skóry, zapalenie mieszków włosowych, nadmierne owłosienie, zmiany trądzikopodobne, zanik barwnika skóry, zapalenie skóry wokół ust, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, maceracja skóry, wtórne zakażenia, atrofia skóry, rozstępy skóry i potówki.

W wyniku wchłaniania substancji czynnych do krwi mogą również wystąpić ogólnie działania niepożądane betametazonu, charakterystyczne dla kortykosteroidów.

Ogólne objawy niepożądane występują przede wszystkim w przypadku długotrwałego stosowania preparatu, stosowania na dużą powierzchnię skóry oraz stosowania u dzieci.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, również niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Przechowywanie leku Diprosone krem

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze pokojowej do 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Nie należy stosować leku Diprosone krem po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Inne konieczne informacje dotyczące leku Diprosone krem

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Schering-Plough Central East S.A.

Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 195A

02-222 Warszawa

Tel.:(22) 47-84-150 Fax: (22) 47-84-155