Dexeryl

Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja ) przez Atopowe.pl.

Co zawiera DEXERYL krem?

Glicerol, parafina miękka biała, parafina ciekła, monostearynian glicerolu, kwas stearynowy, policykliczny dimetylosiloksan, olej sili­konowy, makrogol 600, trolamina, parahydroksybenzoesan propylu (E216), woda oczyszczona.

W jakim celu stosuje się DEXERYL krem?

Krem ochronny do skóry przeznaczony do leczenia objawów i dole­gliwości związanych z suchością skóry, a szczególnie w różnych der­matologicznych stanach chorobowych (np. atopowe zapalenie skóry, rybia łuska…).

W jaki sposób działa DEXERYL krem?

Skład Dexeryl krem dobrano w celu leczenia objawów i dolegliwości wywołanych suchością skóry:

  • powłoka ochronna dzięki miękkiej parafinie białej i parafinie ciekłej:
    • fizyczny efekt przeciwdziałający parowaniu zapobiega od­wodnieniu (utracie wody);
    • bariera osłaniająca przed uszkadzającym działaniem czynni­ków zewnętrznych;
  • dodatkowo działanie nawadniające glicerolu ułatwia zachowanie równowagi wodnej w obrębie skóry.

Składniki Dexeryl krem zmniejszają nasilenie istniejących i przeciw­działają nowym podrażnieniom.

Jak stosować DEXERYL krem?

Krem przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nałożyć cienką warstwę kremu na uszkodzoną skórę raz lub dwa razy na dobę. W razie potrzeby krem można stosować częściej, do 6 razy na dobę. Po każdym użyciu należy dokładnie zakręcić tubkę.

Kiedy nie stosować DEXERYL krem?

Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykol­wiek ze składników, w szczególności na paraben (parahydroksybenzoesan - E216). Z uwagi na brak wystarczających danych nie zaleca się jednoczesnej aplikacji kremu i innych produktów o działaniu miejscowym. W razie wątpli­wości należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego personelu medycznego.

Ostrzeżenia i specjalne instrukcje dotyczące stosowania

  • Nie stosować na rany.
  • Nie połykać
  • Nie stosować na oczy.
  • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Możliwe działania niepożądane

W związku z tym, że krem zawiera parahydroksybenzoesan propylu, w rzadkich przypadkach może on wywoływać reakcje skórne podobne do wyprysku (egzema), oraz bardzo rzadko, natychmiastowe odczyny o typie pokrzywki.

Jeżeli wystąpią niepożądane lub niekorzystne objawy niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić wykwalifikowany personel medyczny.

Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na tubce.