Dexapolcort

Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja ) przez Atopowe.pl.

Dexamethasonum

0,28 mg/g

Aerozol na skórę, zawiesina

Skład leku

1 g zawiesiny zawiera:

 • substancję czynną: 0,28 mg deksametazonu,
 • substancje pomocnicze: sorbitanu trójoleinian, lecytyna, izopropylu myrystynian, mieszanina: izobutan 72%, n-butan 4%, propan 24%.

Dostępne opakowania

Aluminiowy pojemnik zawierający 16,25 g lub 32,5 g zawiesiny, umieszczony w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne “Polfa” Spółka Akcyjna

ul. A. Fleminga 2

03-176 Warszawa

Co to jest lek Dexapolcort i w jakim celu się go stosuje

Deksametazon - substancja czynna leku Dexapolcort - jest syntetycznym kortykosteroidem o silnym działaniu przeciwzapalnym, przeciwświądowym, przeciwalergicznym i obkurczającym naczynia krwionośne.

Wskazania do stosowania

Dexapolcort jest wskazany do stosowania miejscowego w reagujących na leczenie kortykosteroidami następujących chorobach skóry:

 • alergiczne choroby skóry.
 • ostry wyprysk kontaktowy,
 • odczyny po ukąszeniach owadów,
 • pokrzywka, liszaj pokrzywkowaty,
 • oparzenia I stopnia.

Zanim zastosuje się Dexapolcort

Leku nie należy stosować

 • w nadwrażliwości na deksametazon lub jakikolwiek składnik leku,
 • w wirusowych, grzybiczych lub bakteryjnych (np. gruźlica) chorobach skóry,
 • w trądziku pospolitym,
 • w trądziku różowatym,
 • w zapaleniu skóry wokół ust (dermatitis perioralis),
 • w odczynach po szczepieniach ochronnych,
 • w nowotworach skóry i stanach przedrakowych.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Dexapolcort

 • Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.
 • Unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi.
 • Chronić oczy przed działaniem leku. W przypadku kontaktu leku z błonami śluzowymi oka, należy dokładnie przemyć je letnią wodą.
 • Nie wdychać rozpylanej substancji.
 • Jeśli w miejscu aplikacji leku wystąpi podrażnienie skóry, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz zadecyduje czy lek należy odstawić.
 • Nie bandażować powierzchni skóry, na którą naniesiono lek i nie stosować leku pod opatrunkami okluzyjnymi (zamkniętymi). Stosowanie opatrunku okluzyjnego zwiększa przenikanie leku przez skórę do krwi, w wyniku czego mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów.
 • Deksametazon może wchłaniać się przez skórę do krwi i działać immunosupresyjnie (zmniejszać odporność organizmu). Dlatego w czasie stosowania leku pacjent powinien uważać, aby nie zarazić się zakaźną chorobą wirusową (np. ospa wietrzna, odra).
 • Jeśli lek jest stosowany długotrwale lub na dużych powierzchniach skóry, steroidowy składnik leku - deksametazon, może wchłaniać się do krwi i wykazywać działanie ogólnoustrojowe, włącznie z zahamowaniem osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej (m.in. objawy zespołu Cushinga, cukromocz, nadmierne stężenie cukru we krwi). Jeśli wystąpią objawy ogólnoustrojowego działania kortykosteroidów, lekarz zadecyduje czy przerwać leczenie lekiem Dexapolcort.
 • Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u dzieci, gdyż istnieje ryzyko ogólnoustrojowego działania deksametazonu.
 • U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do masy ciała, ryzyko ogólnoustrojowego działania kortykosteroidów, w tym zaburzeń czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej (np. zespołu Cushinga), jest większe niż u dorosłych. Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów może również zaburzać wzrost i rozwój dzieci.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

W okresie ciąży lek można stosować wyłącznie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lekarz rozważy czy należy rozpocząć leczenie lekiem czy przerwać karmienie piersią, biorąc pod uwagę znaczenie lecznicze leku dla matki i działania niepożądane leku, które mogą wystąpić u dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Stosowanie innych leków jednocześnie z lekiem Dexapolcort

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Nie stwierdzono interakcji podczas miejscowego stosowania leku zgodnie z zaleconymi wskazaniami i sposobem podawania.

Nie zaleca się jednoczesnego miejscowego stosowania dwóch lub więcej preparatów, ponieważ może to wpływać na stężenia substancji czynnych w miejscu aplikacji lub spowodować zaczerwienienie skóry.

Jak stosować lek Dexapolcort

Lek Dexapolcort należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Chorobowo zmienione miejsca na skórze spryskiwać strumieniem zawiesiny, trzymając pojemnik pionowo, główką rozpyłową do góry, w odległości od 15 cm do 20 cm, przez 1 do 3 sekund. Zwykle lek stosuje się od 2 do 4 razy na dobę, w równych odstępach czasowych.

Uwaga: Chronić oczy przed lekiem, nie wdychać rozpylanej substancji.

Przed użyciem kilkakrotnie energicznie wstrząsnąć pojemnik.

Po każdym nałożeniu leku, należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą.

Jeśli w trakcie stosowania leku pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku jest za mocne lub za słabe powinien zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Dexapolcort niż zalecana

Jeśli lek jest stosowany na rozległe powierzchnie skóry, w dużych dawkach, pod opatrunkiem okluzyjnym lub na uszkodzoną skórę, może wchłaniać się do krwi i powodować wystąpienie ogólnoustrojowego działania kortykosteroidu (patrz punkt 5.2. Zanim zastosuje się lek Dexapolcort - “Zachować szczególną ostrożność stosując lek Dexapolcort”).

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Dexapolcort

W przypadku nie zastosowania leku o stałej, określonej porze, gdy czas do kolejnego użycia leku jest wystarczająco długi należy zastosować lek jak najszybciej lub kontynuować stosowanie leku zgodnie z zaleceniami.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Dexapolcort może powodować działania niepożądane.

 • Deksametazon może powodować wystąpienie miejscowych objawów niepożądanych, takich jak: pieczenie, świąd, podrażnienie w miejscu nałożenia leku, nadmierne wysuszenie, zmiany zanikowe skóry, zapalenie kontaktowe skóry, zapalenie skóry wokół ust, maceracja skóry, zmiany trądzikopodobne, rozstępy, potówki, wysypka, nadmierne owłosienie, odbarwienie skóry, wtórne zakażenia skórne i zapalenie mieszków włosowych.

Podczas długotrwałego stosowania leku lub na dużych powierzchniach skóry, deksametazon może wchłaniać się do krwi i wywoływać ogólnoustrojowe objawy niepożądane typowe dla kortykosteroidów. U dzieci i niemowląt mogą również wystąpić zaburzenia wzrostu i rozwoju.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku zaobserwowania powyżej opisanych lub innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Przechowywanie leku Dexapolcort

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek łatwopalny, chronić pojemnik przed ogniem.

Inne informacje

Nie stosować leku przy otwartym ogniu.

Pojemnika nie należy dziurawić ani nagrzewać.

Pojemnik pod ciśnieniem.

Całkowicie opróżniony pojemnik należy wyrzucić.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polfa Tarchomin S.A.

Warszawa

Numer telefonu: 22 811-18-14