Cutivate

Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja ) przez Atopowe.pl.

Cutivate

(Fluticasoni propionas)

0,05 mg/g, maść

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Skład:

1 gram maści zawiera:

“substancja czynna: “0,05 mg flutykazonu propionianu;

“substancje pomocnicze: “glikol propylenowy, sorbitolu półtoraoleinian, wosk mikrokrystaliczny, parafina ciekła.

Opakowanie:

Tuba aluminiowa zawierająca 15 g, 30 g, 50 g lub 100 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

”‘Podmiot odpowiedzialny: “’

GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS Wielka Brytania

Wytwórca:

 1. Glaxo Wellcome Operations Harmire Road Barnard Castle Co. Durham DL12 8DT Wielka Brytania

 2. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań Polska

Co to jest lek Cutivate maść i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Cutivate w postaci maści jest flutykazonu propionian, kortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym.

Cutivate maść jest wskazany do leczenia miejscowego zmian zapalnych i świądu w chorobach skóry reagujących na leczenie kortykosteroidami, takich jak:

 • wyprysk, w tym atopowy, dziecięcy i pieniążkowaty,
 • wyprysk kontaktowy,
 • świerzbiączka guzkowa,
 • świerzbiączka ograniczona,
 • łuszczyca (z wyłączeniem zmian uogólnionych),
 • liszaj płaski,
 • toczeń rumieniowaty- postać skórna (DLE, DDLE) - jako leczenie wspomagające,
 • łojotokowe zapalenie skóry - jako leczenie wspomagające,
 • duże odczyny po ukąszeniach owadów.

Cutivate maść może być stosowany w erytrodermiach (uogólnionych chorobach skóry przejawiających się zaczerwienieniem i złuszczaniem znacznych powierzchni skóry), jako ograniczone miejscowe leczenie wspomagające kortykoterapię ogólną.

Dzieci:

U dzieci w wieku powyżej 1 roku życia, nie odpowiadających na leczenie kortykosteroidami o słabszym działaniu, lek Cutivate maść jest wskazany w łagodzeniu objawów zapalnych i świądu w przebiegu zapalenia atopowego, pod kontrolą lekarza.

Konieczna jest porada specjalisty przed zastosowaniem leku Cutivate maść u dzieci w leczeniu innych chorób skóry odpowiadających na leczenie kortykosteroidami.

Zanim zastosuje się lek Cutivate maść

Nie należy stosować leku Cutivate maść w następujących przypadkach:

 • trądzik różowaty,
 • trądzik pospolity,
 • zapalenie skóry w okolicy ust,
 • świąd okolic odbytu i narządów płciowych,
 • zakażenie skóry wywołane przez wirusy (np. opryszczki zwykłej, ospy wietrznej),
 • nadwrażliwość na flutykazonu propionian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
 • zakażenia skóry wywołane przez bakterie lub grzyby,
 • u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia, w chorobach skóry przebiegających ze zmianami zapalnymi
 • skóry i wypryskiem pieluszkowatym włącznie.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Cutivate maść:

Należy unikać długotrwałego stosowania leku, zwłaszcza u dzieci, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów i zahamowanie czynności nadnerczy, nawet bez stosowania opatrunku okluzyjnego (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

U dzieci stosunek powierzchni ciała do masy ciała jest większy niż u dorosłych. Dlatego u dzieci mogą przenikać przez skórę do organizmu większe ilości kortykosteroidów, co zwiększa ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

Stosowanie kortykosteroidów na skórę twarzy może prowadzić (częściej niż w przypadku stosowania na skórę innych okolic ciała) do zaników skóry. Z tego względu należy ostrożnie stosować lek na skórę twarzy, zwłaszcza w leczeniu łuszczycy, tocznia rumieniowatego i nasilonego wyprysku.

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem. Unikać stosowania leku na powieki, gdyż dostanie się leku do worka spojówkowego może doprowadzić do wystąpienia jaskry i miejscowego podrażnienia.

W przypadku pojawienia się objawów wtórnego zakażenia w obrębie zmian zapalnych leczonych lekiem Cutivate maść, lekarz może zadecydować o natychmiastowym przerwaniu leczenia i podać pacjentowi leki przeciwdrobnoustrojowe o działaniu ogólnym.

W razie konieczności stosowania leku pod opatrunkiem okluzyjnym, należy dokładnie oczyścić skórę przed nałożeniem opatrunku, gdyż ciepło i wilgoć sprzyjają rozwojowi zakażeń bakteryjnych.

Pacjenci chorzy na łuszczycę powinni być leczeni pod ścisłą kontrolą lekarską. Miejscowe stosowanie kortykosteroidów w łuszczycy może być niekorzystne z powodu:

 • ryzyka wystąpienia tolerancji na lek,
 • ryzyka zaostrzenia zmian chorobowych,
 • ryzyka rozwoju uogólnionej łuszczycy krostkowej,
 • działania toksycznego wynikającego z nadmiernego wchłaniania leku przez uszkodzoną skórę.

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub reakcje nadwrażliwości, należy zaprzestać leczenia lekiem Cutivate maść.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku w okresie ciąży należy poradzić się lekarza. Lekarz oceni, czy pacjentka może stosować lek Cutivate maść w tym okresie.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza. Lekarz oceni, czy pacjentka może stosować lek Cutivate maść w tym okresie.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie wykazano wpływu leku Cutivate maść na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku:

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, lek może powodować podrażnienie skóry.

Jak stosować lek Cutivate maść

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Cutivate maść jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 1 roku życia:

Niewielką ilością leku należy pokrywać chorobowo zmienione miejsca na skórze dwa razy na dobę, aż do wystąpienia poprawy. Następnie lekarz może zalecić rzadsze stosowanie leku – np. raz na dobę lub rzadziej.

Jeśli nie ma poprawy po 7-14 dniach leczenia u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia dalszego leczenia.

Jeśli nastąpi poprawa, (zazwyczaj po 7-14 dniach), w celu podtrzymania działania leczniczego lekarz może następnie zalecić stosowanie leku raz na dobę lub rzadziej. Nie zaleca się stosowania dłużej, niż przez 4 tygodnie.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Cutivate maść:

W przypadku długotrwałego lub nieprawidłowego używania leku należy skontaktować się z lekarzem, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów – patrz punkt 4, Możliwe działania niepożądane i punkt 2. Zanim zastosuje się lek Cutivate maść, Zachować szczególną ostrożność stosując lek Cutivate maść.

W przypadku pominięcia zastosowania leku Cutivate maść:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować lek najszybciej jak jest to możliwe, zgodnie z zalecanym schematem dawkowania.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Cutivate maść może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Aby zapobiegać występowaniu objawów niepożądanych, lekarz powinien upewnić się, że pacjent stosuje najmniejszą dawkę zapewniającą działanie lecznicze.

Poniżej przedstawione są objawy niepożądane zaobserwowane u pacjentów przyjmujących lek.

”‘Działania niepożądane występujące często “’(u 1 do 10 na 100 pacjentów stosujących lek):

 • Świąd.

”‘Działania niepożądane występujące niezbyt często “’(u 1 do 100 na 1000 pacjentów stosujących lek):

 • Miejscowe pieczenie skóry.

”‘Działania niepożądane występujące bardzo rzadko “’(u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

 • Wtórne zakażenia.

Stosowanie leku w fałdach skórnych bądź pod opatrunkiem okluzyjnym może prowadzić do wtórnych zakażeń.

 • Nadwrażliwość.

Jeśli pojawią się objawy nadwrażliwości należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

 • Objawy hiperkortyzolizmu (z charakterystycznym zaokrągleniem twarzy - kształt księżycowaty).

Stosowanie leku w dużych dawkach, długotrwale lub na dużych powierzchniach skóry może prowadzić do wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych charakterystycznych dla kortykosteroidów i zahamowania czynności nadnerczy.

Wystąpienie tych objawów jest bardziej prawdopodobne u małych dzieci oraz po zastosowaniu opatrunków okluzyjnych. U małych dzieci rolę opatrunku okluzyjnego mogą spełniać pieluszki (patrz punkt 2. Zanim zastosuje się lek Cutivate maść, Zachować szczególną ostrożność stosując lek Cutivate maść).

 • Rozszerzenie powierzchownych naczyń krwionośnych.

Długotrwałe stosowanie leku lub stosowanie leku w dużych dawkach może prowadzić do rozszerzenia powierzchownych naczyń krwionośnych, szczególnie w przypadkach, gdy stosowano lek w fałdach skórnych bądź pod opatrunkiem okluzyjnym.

 • Ścieńczenie skóry, rozstępy, przebarwienia, nadmierne owłosienie, zaostrzenie objawów choroby, kontaktowe alergiczne zapalenie skóry, łuszczyca krostkowa.

Długotrwałe stosowanie leku w dużych dawkach może prowadzić do miejscowych zmian zanikowych skóry takich jak ścieńczenie i rozstępy, szczególnie w przypadkach gdy stosowano lek w fałdach skórnych bądź pod opatrunkiem okluzyjnym.

Jeśli nasili się którykolwiek z tych objawów niepożądanych lub wystąpią objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić o nich lekarza.

Przechowywanie leku Cutivate maść

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Inne konieczne informacje dotyczące leku Cutivate maść

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa tel. (22) 576-90-00