Clemastinum

Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja ) przez Atopowe.pl.

CLEMASTINUM WZF
(Clemastinum)
1 mg, tabletki

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Skład:

Jedna tabletka zawiera jako substancję czynną: 1 mg klemastyny (w postaci klemastyny fumaranu) oraz substancje pomocnicze: laktozę jednowodną, skrobię ryżową, powidon K-25, magnezu stearynian, talk.

Opakowania

30 tabletek w 2 blistrach z folii Al/PVC po 15 tabletek, w tekturowym pudełku.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

TOC

Co to jest lek Clemastinum WZF i w jakim celu się go stosuje

Klemastyna jest lekiem o działaniu przeciwalergicznym, powodującym zmniejszenie objawów uczuleniowych w chorobach alergicznych skóry i alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Lek Clemastinum WZF stosuje się w:

 • alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa,
 • kontaktowym zapaleniu skóry,
 • świądzie skóry,
 • pokrzywce,
 • wyprysku atopowym,
 • obrzęku naczynioruchowym (obrzęku Quinckego).

Zanim zastosuje się lek Clemastinum WZF

Nie należy stosować leku Clemastinum WZF:

 • jeśli stwierdzono nadwrażliwość na klemastynę i inne związki o podobnej strukturze chemicznej (np. chlorfeniramina, difenhydramina) lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych znajdujących się w leku,
 • u dzieci w pierwszym roku życia,
 • u pacjentów stosujących inhibitory monoaminooksydazy.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Clemastinum WZF u pacjentów:

 • z jaskrą z wąskim kątem lub z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym,
 • ze zwężeniem odźwiernika,
 • z wrzodem trawiennym utrudniającym pasaż treści pokarmowej,
 • z objawowym rozrostem gruczołu krokowego oraz przypadkami zatrzymania moczu z innych przyczyn (np. niedrożność szyi pęcherza moczowego),
 • z astmą oskrzelową,
 • z nadczynnością tarczycy,
 • z chorobami układu krążenia i nadciśnieniem tętniczym,
 • z porfirią, ponieważ lek może nasilić objawy tej choroby,
 • w wieku powyżej 60 lat, ponieważ nie można wykluczyć wystąpienia nasilonych działań niepożądanych (np. uspokojenia, senności, zmęczenia, zmniejszenia ciśnienia tętniczego, zawrotów głowy).

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. Nie należy pić alkoholu podczas stosowania klemastyny. Należy unikać stosowania klemastyny jednocześnie z lekami hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego (patrz punkt „Stosowanie innych leków”). Należy przerwać stosowanie klemastyny na kilka dni przed wykonaniem testów alergicznych. Stosowanie leku Clemastinum WZF z jedzeniem i piciem Lek można przyjmować niezależnie od posiłku.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Klemastyna przenika do mleka kobiecego i może spowodować wystąpienie działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią, dlatego kobiety w czasie stosowania leku nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych (takich jak np. senność, zmęczenie, zawroty głowy) podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Clemastinum WZF

Lek zawiera laktozę; jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

 • Stosowanie klemastyny z lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, np. barbituranami, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, lekami stosowanymi w parkinsonizmie może powodować nasilenie hamującego działania tych leków na ośrodkowy układ nerwowy. Należy unikać jednoczesnego stosowania tych leków.
 • Inhibitory monoaminooksydazy (MAO) przedłużają i nasilają działanie klemastyny - jednoczesne stosowanie tych leków jest przeciwwskazane.

Jak stosować lek Clemastinum WZF

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Lek stosuje się doustnie.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

1 tabletka (1 mg) dwa razy na dobę, rano i wieczorem. W razie konieczności dawkę można zwiększać do 3-4 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

½ tabletki do 1 tabletki (0,5 mg do 1 mg) dwa razy na dobę, rano i wieczorem.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:

zaleca się stosowanie klemastyny w postaci syropu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Clemastinum WZF jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Clemastinum WZF niż zalecana

Po przedawkowaniu u dzieci mogą wystąpić: pobudzenie, omamy, bezład (ataksja), zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia mięśniowe, ruchy mimowolne, hipertermia (przegrzanie), sinica (sine zabarwienie powłok ciała), drgawki, wzmożenie odruchów przechodzące w zahamowanie i zatrzymanie krążenia i oddychania.

Może wystąpić: suchość błony śluzowej jamy ustnej, rozszerzenie źrenic, zaczerwienienie twarzy, podwyższenie temperatury ciała. U dorosłych częściej występuje hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego przejawiające się sennością, a nawet śpiączką.

Jeżeli od momentu zażycia leku nie upłynęło więcej niż godzina należy wywołać wymioty, wykonać płukanie żołądka. Jeśli od przedawkowania upłynęło więcej niż godzina, lekarz wdroży leczenie objawowe i podtrzymujące.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Clemastinum WZF

Należy podać pominiętą dawkę leku najszybciej jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i zażyć następną według zaleconego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Clemastinum WZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Najczęściej występują:

 • uspokojenie, senność, zaburzenia koordynacji, zawroty głowy;
 • bóle brzucha, zgaga, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia;
 • zwiększenie gęstości wydzieliny w drogach oddechowych.

Może wystąpić:

 • zmęczenie, splątanie, niepokój, nadmierne pobudzenie (szczególnie u dzieci), osłabienie, ból głowy, drżenia, bezsenność, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, szumy uszne, drgawki;
 • brak łaknienia, suchość błony śluzowej jamy ustnej;
 • uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech, suchość błony śluzowej nosa i gardła, uczucie zatkanego nosa;
 • obniżenie ciśnienia tętniczego, kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca, skurcze dodatkowe;
 • zmiany w obrazie krwi (zmniejszenie liczby płytek krwi, zanik granulocytów we krwi obwodowej, niedokrwistość hemolityczna);
 • trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu;
 • pokrzywka, wysypka;
 • nadmierna potliwość, dreszcze, nadwrażliwość na światło.

U pacjentów w wieku powyżej 60 lat jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia obniżenia ciśnienia tętniczego, senności, zmęczenia i zawrotów głowy.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Clemastinum WZF mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Przechowywanie leku Clemastinum WZF

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25ºC. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku Clemastinum WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00 Data opracowania ulotki: 21.05.2008 r.