Clatra

Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja ) przez Atopowe.pl.

Clatra, 20 mg, tabletki

Bilastinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. |

CO TO JEST LEK CLATRA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Clatra zawiera bilastynę, która działa przeciwhistaminowo.

Lek Clatra stosuje się w celu złagodzenia objawów kataru siennego (kichanie, świąd, katar, zatkany nos oraz zaczerwienione i łzawiące oczy) oraz innych podobnych chorób uczuleniowych. Lek może być również stosowany do leczenia swędzących wysypek skórnych (bąble lub pokrzywka).

Informacje ważne przed przyjęciem leku CLATRA

Kiedy nie stosować leku Clatra

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwości) na bilastynę “‘lub “‘którykolwiek z pozostałych składników leku Clatra (patrz punkt 6 - Inne informacje).

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Clatra

Jeśli u pacjenta wystepują umiarkowane do ciężkich zaburzenia czynności nerek i pacjent przyjmuje inne leki (patrz poniżej).

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12. lat

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków:

 • ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy)
 • erytromycyna (antybiotyk)
 • diltiazem (lek stosowany w chorobie wieńcowej)
 • cyklosporyna (lek immunosupresyjny stosowany u pacjentów po transplantacji narządów lub w przypadku chorób autoimmunologicznych i alergicznych, takich jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, reumatoidalne zapalenie stawów)
 • rytonawir (w leczeniu AIDS)
 • ryfampicyna (antybiotyk)

Stosowanie leku Clatra z jedzeniem i piciem

Nie należy przyjmować leku razem z jedzeniem ani z sokiem grejpfrutowym, ani innymi sokami owocowymi, ponieważ osłabia to działanie leku Clatra. Aby uniknąć osłabienia działania leku należy:

 • połknąć tabletkę i poczekać godzinę przed zjedzeniem posiłku lub wypiciem soku owocowego lub
 • po jedzeniu lub wypiciu soku owocowego należy odczekać 2 godziny aby przyjąć tabletkę.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu ciąży oraz o karmieniu piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Badania wykazały, że przyjmowanie bilastyny w dawce 20 mg nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów. Jednakże, bardzo rzadko u niektórych osób może wystąpić senność, która może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Interakcje z alkoholem

Clatra w zalecanej dawce (20 mg) nie zwiększa senności wywołanej spożyciem alkoholu.

JAK STOSOWAĆ LEK CLATRA

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku oraz dzieci od 12. lat

 • Jedna tabletka na dobę.
 • Tabletkę należy przyjmować na czczo, np. rano przed śniadaniem. Nie wolno jeść przez jedną godzinę po przyjęciu bilastyny.
 • Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody.
 • Linia podziału na tabletce służy do podzielenia tabletki na dwie części w celu łatwiejszego połknięcia. Nie należy dzielić tabletki w celu przyjęcia o połowę mniejszej dawki.

Odnośnie czasu leczenia, lekarz prowadzący określi rodzaj choroby i ustali jak długo należy przyjmować lek Clatra.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clatra

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Clatra należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Clatra 20 mg tabletki

”‘Nie należy “‘stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli pominie się dawkę leku, należy pominiętą dawkę przyjąć możliwie jak najszybciej, a następnie powrócić do regularnego przyjmowania dawki o zwykłej porze.

W razie pytań należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Clatra może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane

”‘Często: występują u 1-10 na 100 pacjentów “’

 • bóle głowy
 • senność

Niezbyt często: występują u 1-10 na 1000 pacjentów

 • zmiany w badaniach krwi wskazujące na zaburzenia czynności wątroby
 • nieprawidłowy zapis EKG
 • zaburzenia rytmu serca
 • zawroty głowy
 • szumy uszne (dzwonienie w uszach)
 • zawroty głowy (zawroty lub uczucie wirowania)
 • duszność (trudności w oddychaniu)
 • uczucie suchości lub dyskomfortu w nosie
 • ból brzucha
 • nudności
 • biegunka
 • suchość w ustach
 • niestrawność
 • zapalenie żołądka
 • świąd
 • wzmożony apetyt
 • opryszczka na twarzy
 • zmęczenie
 • wzmożone pragnienie
 • gorączka
 • osłabienie
 • lęk
 • zaburzenia snu

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CLATRA

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Ten produkt leczniczy nie wymaga specjalnych środków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Clatra

 • Substancją czynną jest bilastyna. Jedna tabletka zawiera 20 mg bilastyny.
 • Ponadto lek zawiera: celuloza mikrokrystaliczna, glikolan sodowy skrobi typ A, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Clatra i co zawiera opakowanie

Tabletki Clatra są białe, owalne, obustronnie wypukłe, z zaznaczoną linią podziału po jednej stronie.

Linia podziału służy do dzielenia tabletki w celu łatwiejszego połknięcia – nie w celu zmniejszenia dawki o połowę.

Tabletki pakowane są w blistry. Wielkości opakowań: 10, 20, 30, 40 lub 50 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luksemburg

Wytwórca

Faes Farma SA Màximo Aguirre, 14 48940 Leioa (Vizcaya) Hiszpania

Ten produkt jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) pod następującymi nazwami:

Austria: Nasitop 20 mg Tabletten

Belgia: Bellozal 20 mg Tablet

Bułgaria: Fortecal 20 mg Таблетка

Cypr: Bilaz 20 mg Δισκίο

Czechy: Xados 20 mg Tablety

Dania: Revitelle 20 mg Tablet

Estonia: Opexa

Finlandia: Revitelle 20 mg Tabletti

Francja: Bilaska 20 mg Comprimé

Niemcy: Bilaxten 20 mg Tabletten

Grecja: Bilaz 20 mg Δισκίο

Węgry: Glorial 20 mg tabletta

Islandia: Bilaxten 20 mg Tafla

Irlandia: Drynol 20 mg tablets

Włochy: Olisir 20 mg Compressa

Łotwa: Opexa 20 mg Tabletes

Litwa: Opexa 20 mg Tabletìs

Luksemburg: Bellozal 20 mg Tablet

Malta: Gosall 20 mg tablets

Norwegia: Zilas 20 mg Tablett

Polska:Clatra

Portugalia: Zastine 20 mg Comprimido

Rumunia: Aligrin 20 mg Comprimate

Słowacja: Bilahist 20 mg Tableta

Słowenia: Vitador 20 mg tablete

Hiszpania: Ibis 20 mg Comprimido

Szwecja: Bilaxten 20 mg Tablett

Wielka Brytania: Ilaxten 20 mg tablets

”‘Data zatwierdzenia ulotki: 02.02.2011 r. “’