Cellcept

Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja ) przez Atopowe.pl.

CellCept 500 mg tabletki

mykofenolan mofetylu

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądanie nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

CO TO JEST LEK CELLCEPT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek immunosupresyjny.

CellCept tabletki jest stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu u pacjentów po przeszczepieniu nerki, serca lub wątroby. CellCept jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami, takimi jak cyklosporyna i kortykosteroidy.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CELLCEPT

Kiedy nie stosować leku CellCept:

 • jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na mykofenolan mofetylu, kwas mykofenolowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku CellCept.
 • jeżeli pacjentka karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek CellCept:

Należy natychmiast poinformować lekarza przed rozpoczęciem przyjmowania leku CellCept o następujących sytuacjach:

 • gdy występują jakiekolwiek objawy zakażenia (np. gorączka, ból gardła), bądź siniaki lub krwawienie z niewiadomej przyczyny.
 • gdy obecnie występują lub kiedykolwiek u pacjenta występowały problemy dotyczące przewodu pokarmowego, na przykład choroba wrzodowa żołądka.
 • gdy pacjentka planuje ciążę lub Jeżeli pacjentka zaszła w ciążę podczas przyjmowania leku CellCept.

Lek CellCept osłabia mechanizmy obronne organizmu. Z tego powodu zwiększone jest ryzyko wystąpienia raka skóry. Dlatego należy ograniczyć narażenie skóry na działanie promieni słonecznych i promieni UV nosząc odpowiednią odzież ochronną i stosując filtry słoneczne o wysokim wskaźniku ochrony.

Stosowanie leku CellCept z innymi lekami:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W następujących sytuacjach przed rozpoczęciem stosowania leku CellCept należy skonsultować się z lekarzem:

 • gdy pacjent stosuje inne preparaty zawierające: azatioprynę lub inne leki immunosupresyjne (leki, które czasami otrzymują pacjenci po zabiegu transplantacji), cholestyraminę (zazwyczaj stosowana u pacjentów, którzy mają duże stężenie cholesterolu we krwi), ryfampicynę (antybiotyk), leki zobojętniające sok żołądkowy, leki wiążące fosforany (stosowane u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek w celu zmniejszenia wchłaniania fosforanów lub jakiekolwiek inne leki (uwzględniając również leki sprzedawane bez recepty), o których lekarz prowadzący nie został poinformowany.
 • gdy pacjent potrzebuje poddać się szczepieniu (żywą szczepionką). Lekarz powinien doradzić pacjentowi, co jest dla niego wskazane.

Stosowanie leku CellCept z jedzeniem i piciem:

Przyjmowanie pożywienia i napojów nie ma wpływu na leczenie lekiem CellCept.

Ciąża i karmienie piersią:

Przyjmowanie leku CellCept podczas ciąży może prowadzić do samoistnego poronienia lub do uszkodzenia u nienarodzonego dziecka (np. nieprawidłowego rozwoju uszu)

Jeżeli pacjentka planuje ciąże, powinna przedyskutować z lekarzem wybór alternatywnych leków aby jak najlepiej zapobiec odrzucaniu przeszczepionego narządu. W niektórych sytuacjach, pacjentka oraz lekarz mogą zdecydować, że korzyści zdrowotne z przyjmowania leku CellCept są ważniejsze niż potencjalne ryzyko dla nienarodzonego dziecka.

Jeżeli pacjentka zaszła w ciążę podczas przyjmowania leku CellCept, nie powinna przerywać jego stosowania, ale niezwłocznie poinformować lekarza o ciąży.

Nie wolno stosować leku CellCept:

 • podczas karmienia piersią
 • w czasie ciąży (chyba , że lekarz zdecyduje inaczej)

Należy natychmiast poinformować lekarza:

 • gdy pacjentka podejrzewa ciążę
 • gdy pacjentka karmi piersią
 • Jeżeli pacjentka planuje założyć rodzinę w najbliższej przyszłości

Należy zawsze stosować skuteczną metodę zapobiegania ciąży:

 • przed rozpoczęciem stosowania leku CellCept
 • podczas całego czasu terapii lekiem CellCept
 • przez 6 tygodni po zakończeniu przyjmowania leku CellCept

Należy porozmawiać z lekarzem o wyborze najbardziej odpowiedniej metody zapobiegania ciąży w zależności od indywidualnej sytuacji.

Pacjentki w okresie rozrodczym muszą mieć ujemny wynik testu ciążowego PRZED rozpoczęciem terapii lekiem CellCept.

Pacjentka nie jest zdolna do zajścia w ciążę Jeżeli spełnia jakiekolwiek z poniższych kryteriów:

 • pacjentka jest w okresie pomenopauzalnym, tzn. skończyła więcej niż 50 lat, a od ponad roku nie miesiączkuje (Jeżeli miesiączkowanie zatrzymało się z powodu leczenia nowotworu, ciągle istnieje możliwość zajścia w ciążę).
 • jeśli pacjentka przeszła operację usunięcia jajowodów i obydwu jajników (obustronna resekcja przydatków).
 • jeśli pacjentka przeszła operację wycięcia macicy (histerektomia).
 • Jeżeli pacjentka ma przedwczesną niewydolność jajników, potwierdzoną przez specjalistę ginekologa.
 • Jeżeli u pacjentki zdiagnozowano jedno z następujących rzadkich zaburzeń wrodzonych, które skutkują niepłodnością: genotyp XY, zespół Turnera lub niewykształcenie macicy.
 • pacjentka jest dzieckiem/ nastolatką, która nie rozpoczęła jeszcze miesiączkowania i nie może zajść w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie stwierdzono, by lek CellCept zaburzał zdolność do prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń mechanicznych.

JAK STOSOWAĆ LEK CELLCEPT

Zawsze CellCept należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosowana dawka leku CellCept to:

Przeszczepienie nerki

Dorośli:

Pierwsza dawka leku powinna być podana w ciągu 72 godzin po zabiegu transplantacji.

Zalecaną dawką dobową są 4 tabletki (2 g substancji czynnej) przyjmowane w dwóch oddzielnych dawkach. To oznacza, że należy przyjmować 2 tabletki rano i 2 tabletki wieczorem.

Dzieci i młodzież (w wieku od 2 do 18 lat):

Dawka leku może być różna w zależności od wielkości dziecka. Lekarz zaleci odpowiednią dawkę leku w zależności od powierzchni ciała (wzrost i masa ciała). Zalecana dawka leku wynosi 600 mg/m2 dwa razy na dobę.

Przeszczepienie serca

Dorośli

Pierwsza dawka leku powinna być podana w ciągu 5 dni po zabiegu transplantacji. Zalecaną dawką dobową jest 6 tabletek (3 g substancji czynnej) przyjmowane w dwóch oddzielnych dawkach. To oznacza, że należy przyjmować 3 tabletki rano i 3 tabletki wieczorem.

Dzieci:

Brak danych by zalecić CellCept u dzieci po przeszczepieniu serca.

Przeszczepienie wątroby

Dorośli:

Pierwsza dawka leku CellCept w postaci doustnej powinna być podana od 4 dnia po transplantacji oraz kiedy pacjent może przełykać doustne leki. Zalecaną dawką dobową jest 6 tabletek (3 g substancji czynnej) przyjmowane w dwóch oddzielnych dawkach. To oznacza, że należy przyjmować 3 tabletki rano i 3 tabletki wieczorem.

Dzieci:

Brak danych, by zalecić CellCept u dzieci po przeszczepieniu wątroby.

Metoda i droga podawania

Należy połykać tabletki w całości popijając szklanką wody. Tabletek nie należy łamać ani zgniatać.

Leczenie będzie kontynuowane tak długo jak długo pacjent będzie wymagał immunosupresji by zapobiegać odrzuceniu przeszczepionego narządu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku CellCept:

W razie przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecana przez lekarza lub przypadkowego przyjęcia leku przez inną osobę, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub bezpośrednio udać się do

szpitala.

Pominięcie zastosowania leku CellCept:

Jeżeli lek nie został przyjęty o czasie, należy przyjąć kolejną dawkę tak szybko jak tylko możliwe, potem należy przyjmować lek jak zwykle.

Przerwanie stosowania leku CellCept:

Przerwanie leczenia lekiem CellCept może zwiększyć prawdopodobieństwo odrzucenia przeszczepionego narządu. Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, CellCept może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Do najczęściej spotykanych zaburzeń należą: biegunka, zmniejszenie liczby białych i (lub) czerwonych krwinek we krwi, zakażenia i wymioty. W celu monitorowania wszelkich zmian liczby komórek krwi oraz zmian stężenia różnych substancji przenoszonych przez krew, takich jak: cukier, tłuszcze, cholesterol, lekarz będzie regularnie zlecał wykonanie badania krwi. U dzieci mogą wystąpić, bardziej prawdopodobne niż u dorosłych, następujące działania niepożądane: biegunka, zakażenia, zmniejszona liczba krwinek białych oraz zmniejszona liczba krwinek czerwonych we krwi.

Lek CellCept osłabia mechanizmy odpornościowe organizmu by zatrzymać odrzucanie przeszczepionej nerki, serca lub wątroby, dlatego organizm nie będzie zwalczał zakażeń tak skutecznie jak zwykle. Pacjenci otrzymujący CellCept częściej niż zwykle mogą zapadać na choroby infekcyjne, takie jak zakażenia mózgu, skóry, jamy ustnej, żołądka i jelit, płuc i dróg moczowych. U bardzo małej liczby pacjentów leczonych lekiem CellCept pojawiły się nowotwory tkanki limfoidalnej i skóry, co może się zdarzyć u pacjentów przyjmujących tego typu lek.

Do ogólnoustrojowych działań niepożądanych należą: reakcje nadwrażliwości (takie jak: anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy), gorączka, senność, zaburzenia snu, bóle (takie jak: brzucha, w klatce piersiowej, stawowe lub mięśniowe, ból przy oddawaniu moczu), bóle głowy, objawy grypopodobne, obrzęki.

Pozostałe działania niepożądane:

Choroby skóry, takie jak: trądzik, opryszczka, półpasiec, przerost skóry, utrata włosów, wysypka, świąd.

Zaburzenia dotyczące układu moczowego, takie jak: dolegliwości ze strony nerek oraz nagłe parcie na pęcherz moczowy.

Zaburzenia dotyczące układu pokarmowego i jamy ustnej, takie jak: zaparcie, nudności, niestrawność, zapalenie trzustki, zaburzenia jelitowe (w tym krwawienie), zapalenie błony śluzowej żołądka, dolegliwości wątrobowe, zapalenie okrężnicy, utrata łaknienia, wzdęcia, obrzęk dziąseł, owrzodzenia jamy ustnej.

Zaburzenia dotyczące układu nerwowego i zmysłów, takie jak: drgawki, drżenie, zawroty głowy, depresja, senność, uczucie drętwienia, skurcze mięśniowe, lęk, zaburzenia myślenia lub nastroju.

Zaburzenia dotyczące metabolizmu, krwi oraz naczyńkrwionośnych, takie jak: zmniejszenie masy ciała, dna moczanowa, duże stężenie cukru we krwi, krwawienia, tworzenie się wylewów podskórnych, zmiana wartości ciśnienia tętniczego krwi, nieprawidłowa czynność serca, rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Zaburzenia ze strony płuc, takie jak: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zadyszka, kaszel, płyn w jamie opłucnowej, dolegliwości ze strony zatok.

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. Nie należy jednak przerywać leczenia lekiem CellCept do czasu konsultacji z lekarzem.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CELLCEPT

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tabletek po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku (EXP).

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

INNE INFORMACJE

Co zawiera lek CellCept

 • Substancją czynną leku jest mykofenolan mofetylu.
 • Inne składniki leku to:
  • CellCept tabletki:
   • celuloza mikrokrystaliczna
   • poliwidon (K-90)
   • kroskarmeloza sodowa
   • stearynian magnezu
  • Otoczka tabletki:
   • hydroksypropylometyloceluloza
   • hydroksypropyloceluloza
   • dwutlenek tytanu (E171)
   • glikol politelylenowy 400
   • indygotyna (E132)
   • czerwony tlenek żelaza (E 172).

Jak wygląda lek CellCept i co zawiera opakowanie

CellCept 500 mg tabletki: 1 opakowanie zawiera 50 tabletek (w blistrach po 10 sztuk)

1 opakowanie zawiera 150 tabletek (w blistrach po 10 sztuk)

Tabletki:

CellCept tabletki: owalne, barwy lawendowej, oznakowane napisem „CellCept 500” na jednej stronie i znakiem firmowym na drugiej.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Wielka Brytania

Wytwórca

Roche Pharma AG, Emil Barell Str. 1, 79639 Grenzach Wyhlen, Niemcy.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Polska

Roche Polska Sp.z o.o. Tel: +48 - 22 345 18 88

Data zatwierdzenia ulotki: 20 października 2010