Leki Zawierające Loratadynę

CLARITINE ® Loratadinum 10 mg, tabletki Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same. Skład:

Flonidan - tabletki antyhistaminowe. Skład:1 tabletka zawiera 10 mg loratadyny Działanie: Substancją czynną preparatu FLONIDAN® jest loratadyna, która posiada silne właściwości przeciwalergiczne. Działa antagonistycznie w stosunku do obwodowych receptorów H1, nie wpływając na receptory H1 ośrodkowego układu nerwowego. W niewielkim stopniu przenika przez barierę krew-mózg. Loratadyna hamuje uwalnianie histaminy i leukotrienów C4 z komórek tucznych. Nie wykazuje właściwości antycholinergicznych ani uspokajających. Loratadyna jest środkiem przeciwhistaminowym o przedłużonym działaniu. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, działanie występuje po 30 minutach po podaniu i utrzymuje się przez 24 godziny.

loratadine antihistaminicum R06AX Działanie: Pochodna piperydyny, długo działający lek przeciwhistaminowy II generacji, wybiórczy antagonista obwodowych receptorów H1. Nie wykazuje działania cholinolitycznego ani depresyjnego na OUN (nie powoduje sedacji, upośledzenia czynności poznawczych ani sprawności psychomotorycznej). Nie działa na receptory serotoninowe ani adrenergiczne. In vitro wywiera wpływ na komórki zapalne odczynu alergicznego. Wykazuje słabe działanie rozszerzające oskrzela, blokuje wywołany histaminą skurcz oskrzeli u chorych na astmę, zmniejsza wysiłkowy skurcz oskrzeli. Po 12 mies.

Loratidinum 10 mg, tabletki Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same. Skład leku 1 tabletka zawiera substancję czynną: loratadynę 10 mg.