Leki Immunosupresyjne

CellCept 500 mg tabletki mykofenolan mofetylu Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądanie nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

”‘Należy przeczytać całą ulotkę przed rozpoczęciem stosowania preparatu Elidel®. W przypadku dalszych pytań należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty Należy zachować ulotkę. Może być przydatna w celu ponownego zapoznania się z jej treścią Nie odstępować preparatu innym osobom, nawet wtedy gdy cierpią na tę samą chorobę. Elidel® (Pimecrolimusum) Substancją czynną preparatu Elidel jest pimekrolimus. Inne składniki leku: trójglicerydy średniołańcuchowe, alkohol oleilowy, glikol propylenowy, alkohol sterylowy, alkohol cetylowy, mono- i dwuglicerydy, cetostearylosiarczan sodu, alkohol benzylowy, kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

(Ciclosporinum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy choroby są takie same. 25 mg kapsułki elastyczne (żelatynowe)

Imuran 25mg lub 50mg, tabletki powlekane Azatiopryna Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tą ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Myfortic 180 mg tabletki dojelitowe Kwas mykofenolowy (w postaci mykofenolanu sodu) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Protopic® maść Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same. Protopic 0,03% maść Takrolimus jednowodny

Sandimmun Neoral, 10 mg, kapsułki elastyczne Sandimmun Neoral, 25 mg, kapsułki elastyczne Sandimmun Neoral, 50 mg, kapsułki elastyczne Sandimmun Neoral, 100 mg, kapsułki elastyczne (Ciclosporinum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tą ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.