Edytuj tę stronę na github.com

Treść na opakowaniu

Zyrtec® UCB Cetirizini dihydrochloridum 10 mg, tabletki powlekane 7 tabletek

Skład: substancja czynna: 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku; substancje pomocnicze: m.in. laktoza jednowodna

Przechowywanie: Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Pozwolenie nr: 11212

Sposób stosowania: Doustnie, zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce lub według zaleceń lekarza. Szczegółowe informacje w ulotce.

Lek wydawany bez recepty

Przedmiot odpowiedzialny: Vedim Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 43 01-208 Warszawa tel.: + 48 22 862 67 20 Wytwórca: UCB S.A. Pharma Sector, Chemin du Foriest, 1420 Braine l`AIIeud, Belgia

Ulotka

Zyrtec® UCB 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA

|———————————————————————————————————————| | Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Zyrtec® UCB ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. |

right

Skład:

1 tabletka powlekana zawiera: - substancję czynną: 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny - substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian Skład otoczki: hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek tytanu, glikol polietylenowy 400

Dostępne opakowania: 7 lub 10 tabletek Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie. Podmiot odpowiedzialny: Vedim Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 43, 01-208 Warszawa Wytwórca: UCB S.A. Pharma Sector, Chemin du Foriest, 1420 Braine l`AIIeud, Belgia

Co to jest lek Zyrtec® UCB I w jakim celu się go stosuje

Zyrtec® UCB jest lekiem działającym przeciwalergicznie.

Wskazania do stosowania leku Zyrtec® UCB Zyrtec® UCB jest wskazany w leczeniu:

 • przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa,
 • sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katarze siennym),
 • alergicznego zapalenia spojówek,
 • przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Zanim zastosuje się lek Zyrtec® UCB

Nie należy stosować leku Zyrtec® UCB W następujących przypadkach:

 • nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny,
 • krańcowa niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min),
 • dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy Lapp lub zaburzone wchłanianie glukozy - galaktozy.

Zachować szczególną ostrożność stosując Zyrtec® UCB:

 • u pacjentów z niewydolnością nerek.

W związku z działaniem przeciwhistaminowym lek Zyrtec® UCB może wpływać na wyniki testów skórnych. Należy je przeprowadzać po upływie 3 dni od odstawienia leku.

Stosowanie leku Zyrte® UCB zjedzeniem i piciem:

Pokarm nie wpływa na stopień wchłaniania cetyryzyny.

Stosowanie leku Zyrtec® UCB U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z niewydolnością nerek. W przypadku niewydolności nerek lekarz zaleci odpowiednio zmodyfikowaną dawkę leku.

Stosowanie leku Zyrtec® UCB u pacjentów w podeszłym wieku:

Jeżeli czynność nerek jest prawidłowa, nie ma potrzeby zmniejszania dawki.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. W badaniach na zwierzętach nie zaobserwowano działań niepożądanych. Informacje dotyczące stosowania cetyryzyny w ciąży są ograniczone. Tak jak w przypadku innych leków, należy unikać stosowania leku Zyrtec® UCB U kobiet w ciąży. Omyłkowe przyjęcie leku przez kobietę ciężarną nie powinno mieć szkodliwego wpływu na płód, jednak należy przerwać przyjmowanie leku. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Cetyryzyna przenika do mleka matki, dlatego nie należy stosować leku Zyrtec® UCB W okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Cetyryzyna podawana zdrowym ochotnikom w dawce 10 mg na dobę nie wpływała na zdolność koncentracji uwagi i na czas reakcji. Jednakże, zaleca się, aby pacjenci zachowali ostrożność i nie przekraczali zalecanej dawki terapeutycznej szczególnie, gdy prowadzą pojazdy mechaniczne lub obsługują maszyny, oraz uwzględnili możliwość wystąpienia działań niepożądanych. U pacjentów wrażliwych jednoczesne stosowanie leku z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy może nasilić wpływ leku na zdolność reagowania i koncentracji.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty. Badania nie wykazały interakcji podczas jednoczesnego podawania cetyryzyny oraz pseudoefedryny, cymetydyny, ketoko-nazolu, erytromycyny, zytromycyny lub diazepamu. Podczas jednoczesnego podawania feofiliny (400 mg raz na dobę) i cetyryzyny stwierdzono niewielkie (16%) zmniejszenie klirensu teofiliny. Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji między alkoholem w stężeniu 0,5 promila we krwi a cetyryzyną stosowaną w dawkach terapeutycznych. Jednakże podobnie jak w przypadku wszystkich preparatów przeciwhistaminowych zaleca się unikania jednoczesnego przyjmowania alkoholu.

Jak stosować lek Zyrtetc® UCB

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 10 mg (1 tabletka) raz na dobę

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 mg (1 tabletka) raz na dobę lub 5 mg (12 tabletki) 2 razy na dobę

Dzieci w wieku od 4 do 6 lat: 5 mg (12 tabletki) raz na dobę.

U dzieci w wieku poniżej 6 lat zaleca się stosowanie leku w postaci kropli lub roztworu. Tabletki należy połykać, popijając niewielką ilością płynu. Pacjenci z umiarkowana lub ciężką niewydolnością nerek. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek zaleca się stosowanie 5 mg (12 tabletki) raz na dobę, z ciężką niewydolnością nerek - 5 mg (12 tabletki) co drugi dzień. Leczenie cetyryzyną bez zaleceń lekarza nie powinno przekraczać 10 dni. W przypadku wrażenia, że działanie leku Zyrtec® UCB jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Zyrtec® UCB niż zalecana:

Działaniami niepożądanymi zgłaszanymi po przyjęciu dawki 5 razy większej od zalecanej dawki dobowej mogą być: dezorientacja, biegunka, zawroty g owy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój ruchowy, uspokojenie, senność, osłupienie, przyspieszona czynność serca, drżenie i zatrzymanie moczu. Specyficzne antidotum dia cetyryzyny nie jest znane.

W przypadku przedawkowania zalecane jest leczenie objawowe lub podtrzymujące. Jeżeli od zażycia zbyt dużej dawki leku nie minęło zbyt wiele czasu, należy rozważyć płukanie żołądka. Cetyryzyna nie jest skutecznie usuwana metodą hemodializy. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Zyrtec® UCB:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek Zyrtec® UCB może powodować działania niepożądane. Mogą niekiedy wystąpić łagodne i przemijające objawy niepożądane, takie jak: senność, zmęczenie, pobudzenie, bóle i zawroty głowy, suchość w ustach, lekkie zaburzenia ze strony układu pokarmowego, nieprawidłowa czynność wątroby, zapalenie błony śluzowej nosa. U niektórych osób mogą wystąpić objawy nadwrażliwości odczyny skórne i obrzęk naczynioruchowy. Zanotowano pojedyncze przypadki trudności w oddawaniu moczu oraz zaburzenia akomodacji oka. U niektórych osób w czasie stosowania leku Zyrtec® UCB mogą wystąpić inne działania niepożądane, W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów niepożądanych, wymienionych lub nie wymienionych w tej ulotce, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie leku Zyrtec® UCB

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Brak specjalnych wymagań dotyczących przechowywania.

Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Vedim Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 43 01-208 Warszawa tel.: + 48 22 862 67 20

Data opracowania ulotki: 04.01.2005.

kategoria:leki doustne kategoria:ulotki leków kategoria:leki antyhistaminowe kategoria:leki antyhistaminowe II generacji