Edytuj tę stronę na github.com

Xyzal (Levocetirizini dihydrochloridum)

Tabletki powlekane 5 mg

Skład:

 • Tabletki powlekane 5 mg: substancja czynna - dichlorowodorek lewocetyryzyny oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, dwutlenek krzemu koloidalny, stearynian magnezu, hypromeloza (E464), dwutlenek tytanu (E171), makrogol 400.

Dostępne opakowania: 10, 30, 100 tabletek powlekanych

Właściciel świadectwa rejestracji: UCB Farchim S.A., Z.I. de Planchy, Chemin de Croix Blanche, Bulle, Szwajcaria

Miejsce wytwarzania: UCB Pharma S.A., Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO)., Włochy

Wskazania i opis preparatu Xyzal

Xyzal jest lekiem przeciwalergicznym wskazanym w leczeniu:

 • sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny)
 • przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa
 • alergicznego zapalenia spojówek
 • przewlekłej idiopatycznej pokrzywki

Zalecane środki ostrożności

Leku Xyzal nie należy stosować:

 • w przypadku nadwrażliwości (alergii) na dichlorowodorek lewocetyryzyny, na inne składniki leku lub na jakąkolwiek substancję o podobnej budowie chemicznej,
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek,
 • u pacjentów z zaburzeniami wrodzonymi takimi jak: nietolerancja galaktozy, niedobór Lapp laktazy lub złe wchłanianie glukozo-galaktozy.

W trakcie stosowania leku Xyzal należy zachować szczególną ostrożność w następujących przypadkach:

 • Dzieci poniżej 6 lat: Stosowanie leku Xyzal u dzieci poniżej 6 lat nie jest zalecane, ponieważ obecnie dostępna postać leku (tabletki powlekane) nie pozwalają na odpowiednie dostosowanie dawki.
 • Pacjenci z niewydolnością nerek: Dawki leku należy zmniejszyć, zależnie od stopnia niewydolności nerek; dawkowanie powinien ustalić lekarz prowadzący.
 • Pacjenci z niewydolnością wątroby: Pacjenci powinni stosować zazwyczaj zalecaną dawkę.
 • Pacjenci z niewydolnością zarówno wątroby jak i nerek: Pacjenci powinni stosować mniejsze dawki, zależnie od stopnia niewydolności nerek; dawkowanie powinien ustalić lekarz prowadzący.

Stosowanie leku Xyzal z jedzeniem i piciem:

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania leku i spożywania alkoholu w tym samym czasie. Stosowanie cetyryzyny lub lewocetyryzyny jednocześnie z alkoholem u pacjentów szczególnie wrażliwych, może wpływać na ośrodkowy układ nerwowy, chociaż wykazano, że związek racemiczny cetyryzyny nie nasila działania alkoholu.

Ciąża:

Brak danych klinicznych dotyczących przebiegu ciąży, u kobiet, które w czasie ciąży stosowały lewocetyryzynę. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego działania leku na płód, poród oraz rozwój dziecka po porodzie. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u kobiet ciężarnych. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy zasięgnąć porady lekarza. Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, ponieważ istnieje możliwość przenikania substancji czynnej do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie ma dowodów na to, że lek stosowany w zalecanych dawkach, upośledza sprawność umysłową, zdolność reagowania i koncentracji lub zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jednak pacjenci panujący prowadzenie samochodu lub obsługujący maszyny, powinni wnikliwie obserwować swoją reakcję na lek.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza prowadzącego jakie leki są obecnie przyjmowane przez pacjenta oraz jakie były przyjmowane w ostatnim czasie. Jak dotąd nie ma doniesień o interakcjach leku Xyzal z innymi lekami.

Dawkowanie i sposób podania

Lek Xyzal należy zawsze stosować dokładnie według wskazań lekarza. W razie jakichkolwiek wątpliwości, pacjent powinien poprosić lekarza prowadzącego o ich wyjaśnienie. Tabletkę należy połykać w całości popijając płynem. Preparat Xyzal może być zażywany w trakcie posiłku lub między posiłkami.

 • Dzieci w wieku od 24 miesiąca życia do 6 lat - zalecana dawka 2 x 2,5mg na dobę syropu (opakowanie zawiera 200ml syropu ze strzykawką dozującą)
 • Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: Zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg (1 tabletka powlekana).
 • Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej: Zalecana dawka dobowa lewocetyryyny wynosi 5 mg (1 tabletka powlekana).
 • U pacjentów z niewydolnością nerek: może być konieczne podanie mniejszej dawki (patrz pkt.“Zalecane środki ostrożności”).

Okres stosowania leku zależy od rodzaju, czasu trwania oraz przebiegu występujących chorób. W katarze siennym lek stosuje się przez okres 3-6 tygodni, w przypadku krótkotrwałego narażenia pacjenta na pyłki, lek można stosować krócej, np.: jeden tydzień. Obecnie dostępne badania kliniczne dotyczące stosowania lewocetyryzyny w postaci tabletek powlekanych po 5 mg w leczeniu sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa obejmują 4-tygodniowe okresy. W leczeniu przewlekłej pokrzywki oraz przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa obecnie dostępne badania kliniczne obejmują okres 12 miesięcy. Natomiast u pacjentów z objawami wysypki związanej z atopowym zapaleniem skóry obecnie dostępne badania kliniczne z zastosowaniem lewocetyryzyny obejmują okres 18 miesięcy. Jeżeli pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku jest zbyt mocne lub zbyt słabe, powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Przedawkowanie leku:

Znaczne przedawkowanie leku może spowodować senność u dorosłych oraz początkowo pobudzenie i niepokój ruchowy, a następnie senność u dzieci. Jeżeli pacjent przypuszcza, że przedawkował lek Xyzal, powinien o tym poinformować lekarza prowadzącego.

Przerwa w stosowaniu leku Xyzal:

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku Xyzal w celu uzupełnienia pominiętych dawek. Należy kontynuować stosowanie dawek zaleconych przez lekarza.

Zakończenie leczenia lekiem Xyzal:

Nie ma specjalnych zasad postępowania przy zakończeniu stosowania leku Xyzal.

Działania niepożądane

Tak, jak inne leki, Xyzal może powodować wystąpienie działań niepożądanych. Najczęściej opisywane działania niepożądane (powyżej 1%) miały charakter łagodny lub umiarkowany i obejmowały: suchość w jamie ustnej, ból głowy, uczucie zmęczenia i senność, osłabienie, nieżyt nosa, zapalenie gardła, ból brzucha i migrenę. Jeżeli wystąpiło którekolwiek z działań opisanych powyżej, należy o tym poinformować lekarza prowadzącego. Po wystąpieniu pierwszych objawów nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie leku. Jeżeli wystąpi jakiekolwiek działanie niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy zawiadomić o tym lekarza prowadzącego.

Warunki przechowywania

Lek należy przechowywać w temp. pokojowej tj. od 15 do 25 stopni Celsjusza.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

Data zatwierdzenia ulotki: 12 stycznia 2002

kategoria:leki doustne kategoria:leki antyhistaminowe kategoria:leki antyhistaminowe III generacji kategoria:ulotki leków