Edytuj tę stronę na github.com

Telfexo 120 mg, tabletki powlekane

Telfexo 180 mg, tabletki powlekane

Fexofenadini hydrochloridum

Zobacz również:

|—————————————————————————————————————————————————————————| | Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
  • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. |

CO TO JEST LEK TELFEXO 120 mg I TELFEXO 180 mg I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Feksofenadyny chlorowodorek - substancja czynna leku, należy do grupy zwanej lekami przeciwhistaminowymi.

Telfexo 120 mg jest wskazany w łagodzeniu objawów, takich jak: kichanie, wydzielina z nosa oraz swędzenie nosa, swędzenie oczu, łzawienie i zaczerwienienie, które zwykle występują w związku z katarem siennym (alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa).

Telfexo 180 mg jest wskazany w łagodzeniu objawów, takich jak: zaczerwienienie, obrzęk i świąd, które występują w związku z alergiczną chorobą skóry, zwaną przewlekłą pokrzywką idiopatyczną.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TELFEXO 120 mg I TELFEXO 180 mg

Kiedy nie stosować leku Telfexo 120 mg i Telfexo 180 mg

  • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na feksofenadyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Telfexo 120 mg i Telfexo 180 mg.

Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Telfexo 120 mg i Telfexo 180 mg

  • jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.
  • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie leku Telfexo 120 mg i Telfexo 180 mg z innymi lekami

Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciw dolegliwościom żołądkowym zawierające glin lub magnez, zaleca się zachowanie około 2-godzinnego odstępu między przyjęciem tych leków a zastosowaniem leku Telfexo. Lek przeciw dolegliwościom żołądkowym może zmniejszyć ilość wchłoniętego leku Telfexo 120 mg i Telfexo 180 mg oraz wpływać na jego działanie.

Jeśli pacjent przyjmuje feksofenadynę razem z erytromycyną lub ketokonazolem, albo z pojedynczą dawką lopinawiru w skojarzeniu z rytonawirem, może zwiększyć się stężenie feksofenadyny w osoczu. Może to spowodować nasilenie działań niepożądanych.

Testy alergiczne: Stosowanie leku należy przerwać na trzy dni przed przeprowadzeniem testów alergicznych.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Telfexo 120 mg i Telfexo 180 mg z jedzeniem i piciem

Telfexo należy przyjmować popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża: Telfexo 120 mg i Telfexo 180 mg może być stosowany w czasie ciąży tylko wówczas, gdy lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią: Nie zaleca się stosowania leku Telfexo 120 mg i Telfexo 180 mg u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Telfexo 120 mg i Telfexo 180 mg zaburzał zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednakże, mogą wystąpić rzadkie wyjątki, dlatego przed prowadzeniem pojazdu lub wykonywaniem zadań wymagających szczególnej koncentracji należy upewnić się, że czujność nie jest zmniejszona.

JAK STOSOWAĆ LEK TELFEXO 120 mg I TELFEXO 180 mg

Lek Telfexo 120 mg i Telfexo 180 mg należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Telfexo 120 mg, tabletki: W łagodzeniu objawów kataru siennego (alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa):

Zazwyczaj stosowana dawka leku to jedna tabletka raz na dobę u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych.

Telfexo 180 mg, tabletki: W łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (alergicznej choroby skóry):

Zazwyczaj stosowana dawka leku to jedna tabletka raz na dobę u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych.

Tabletki należy przyjmować popijając wodą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Telfexo 120 mg i Telfexo 180 mg jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Telfexo 120 mg i Telfexo 180 mg

W razie przyjęcia większej dawki leku Telfexo 120 mg i Telfexo 180 mg niż zalecana w tej ulotce lub przepisana przez lekarza należy skontaktować się z lekarzem, zgłosić się do izby przyjęć w szpitalu lub skontaktować się z farmaceutą. Do objawów przedawkowania należą zawroty głowy, uczucie senności, zmęczenia i suchość w jamie ustnej.

Pominięcie zastosowania leku Telfexo 120 mg i Telfexo 180 mg

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe, chyba, że zbliża się pora na przyjęcie kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Telfexo 120 mg i Telfexo 180 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane wymienione poniżej występowały wśród pacjentów przyjmujących feksofenadynę i zostały uszeregowane jako występujące często, niezbyt często lub rzadko.

Często (występują u od 1 na 10 do 1 na 100 pacjentów):

bóle głowy, senność, nudności, suchość w jamie ustnej oraz zawroty głowy.

Niezbyt często (występują u od 1 na 100 do 1 na 1000 pacjentów):

uczucie zmęczenia, trudności w zasypianiu, nerwowość, zaburzenia snu i koszmary senne.

Rzadko (występujące u od 1 na 1000 do 1 na 10 000 pacjentów):

alergiczne reakcje skórne, takie jak wyprysk, pokrzywka i świąd, niespodziewany obrzęk, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność oraz nagłe zaczerwienienie skóry. W przypadku wystąpienia objawów reakcji anafilaktycznej (na przykład obrzęki lub trudności w oddychaniu) lub ciężkich reakcji skórnych należy zgłosić się do lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TELFEXO 120 mg I TELFEXO 180 mg

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Telfexo 120 mg i Telfexo 180 mg po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Telfexo 120 mg i Telfexo 180 mg

Substancją czynną leku jest feksofenadyny chlorowodorek.

Każda tabletka leku Telfexo 120 mg zawiera 120 mg feksofenadyny chlorowodorku, co odpowiada 112 mg feksofenadyny. Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana, powidon PVP, magnezu stearynian. W skład otoczki Opadry 03C54667 wchodzą: hypromeloza 6cP (E 464), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol PEG 400, makrogol PEG 4000, żelaza tlenek żółty (E 172) i żelaza tlenek czerwony (E 172).

Każda tabletka leku Telfexo 180 mg zawiera 180 mg feksofenadyny chlorowodorku, co odpowiada 168 mg feksofenadyny. Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana, powidon PVP, magnezu stearynian. W skład otoczki Opadry 03C52662 wchodzą: hypromeloza 6cP (E 464), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol PEG 400, makrogol PEG 4000, żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Telfexo 120 mg i Telfexo 180 mg i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane Telfexo 120 mg są to podłużne tabletki powlekane barwy brzoskwiniowej, po obu stronach gładkie.

Tabletki powlekane Telfexo 180 mg są to podłużne tabletki powlekane barwy żółtej, po jednej stronie gładkie, po drugiej z linią podziału w części centralnej.

Lek Telfexo 120 mg i Telfexo 180 mg jest pakowany po 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański, Polska

Wytwórca:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański, Polska

Chanelle Medical Loughrea, Co. Galway Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 022 364 61 01

kategoria:ulotki leków kategoria:leki antyhistaminowe kategoria:leki antyhistaminowe III generacji