Edytuj tę stronę na github.com

Telfast® 180 Fexofenadini hydrochloridum 20 tabletek powlekanych

Zobacz również:

|—————————————————————————————————————————————————————————-| | Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
  • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądanie nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. |

right|link=

TOC

Co to jest lek Telfast 180 i w jakim celu się go stosuje

Telfast zawiera feksofenadyny chlorowodorek, który jest lekiem przeciwhistaminowym. Telfast 180 jest stosowany u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 12 lat w leczeniu objawów występujących w przewlekłych skórnych reakcjach alergicznych (przewlekłej idiopatycznej pokrzywce) takich jak swędzenie, obrzęk, wysypki.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Telfast 180

Kiedy nie należy stosować leku Telfast 180

  • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na feksofenadyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Telfast 180 (pełna lista składników patrz punkt 6.1).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Telfast 180

  • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby
  • jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała w przeszłości choroba układu krążenia, ponieważ lek ten może powodować przyspieszoną lub nieregularną czynność serca
  • jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

Jeśli którykolwiek z wymienionych przypadków dotyczy pacjenta lub jeśli pacjent ma wątpliwości, przed zastosowaniem leku powinien poradzić się lekarza.

Stosowanie leku Telfast 180 z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które są bez recepty.

Przyjęcie leków zobojętniających, zawierających glin i magnez może wpłynąć na działanie leku Telfast 180 poprzez zmniejszenie ilości wchłoniętego leku.

Z tego względu zaleca się zachowanie 2-godzinnego odstępu między przyjęciem wyżej wymienionych leków zobojętniających, a podaniem leku Telfast 180.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Leku Telfast 180 nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie zaleca się stosowania leku Telfast 180 w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby Telfast wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługę maszyn. Jednakże, przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem urządzeń mechanicznych należy upewnić się, że lek nie powoduje senności lub zawrotów głowy.

Jak stosować lek Telfast 180

Lek Telfast 180 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą

Dla osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zalecana dawka to 1 tabletka (180mg) raz na dobę.

Tabletki należy przyjmować doustnie, przed posiłkiem, popijając wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Telfast 180

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Objawami przedawkowania leku u dorosłych są: zawroty głowy, senność, zmęczenie oraz suchość w jamie ustnej.

Pominięcie zastosowania dawki leku Telfast 180

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienie pominiętej dawki. Następną dawkę leku przyjąć zgodnie ze schematem dawkowania zaleconym przez lekarza.

Przerwanie stosowania leku Telfast 180

Jeśli pacjent chce przerwać stosowanie leku Telfast powinien powiedzieć o tym lekarzowi wcześniej. W przypadku przerwania stosowania leku Telfast wcześniej niż to zostało zalecone, objawy choroby mogą pojawić się ponownie.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Telfast 180 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza i przerwać stosowanie leku Telfast, jeśli wystąpi obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła i trudności w oddychaniu. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej.

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów): bóle głowy, senność, nudności oraz zawroty głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów): bezsenność, zmęczenie, zaburzenia snu, koszmary senne, nerwowość, przyspieszona lub nieregularna czynność serca i biegunka.

Rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):wysypka skórna, świąd, pokrzywka, ciężkie reakcje alergiczne mogące powodować obrzęk twarzy, warg, języka i gardła oraz trudności w oddychaniu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądanie nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Jak przechowywać lek Telfast 180

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Telfast 180 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Inne informacje

Co zawiera lek Telfast 180

Substancją czynną leku Telfast 180 jest feksofenadyny chlorowodorek. Każda tabletka zawiera 180mg feksofenadyny chlorowodorku.

Inne składniki leku to: Skład rdzenia tabletki: kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian. Skład otoczki: hypromeloza E-15, hypromeloza E-5, powidon, tytanu dwutlenek (E171), krzemionka koloidalna bezwodna, makrogol 400, mieszanina tlenków żelaza (E172).

Jak wygląda lek Telfast 180 i co zawiera opakowanie

Tabletki Telfast 180 są koloru brzoskwiniowego, mają kształt kapsułki i są oznakowane “018” na jednej stronie i “e” na drugiej stronie.

Tabletki Telfast 180 są pakowane w blistry i w tekturowe pudełko.

Opakowanie zawiera 20, 50 lub 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis Deutchland GmbH Bruningstrasse 50 D-65926 Frankfurt nad Menem Niemcy

Wytwórca

Sanofi-Aventis Deutchland GmbH Bruningstrasse 50 D-65926 Frankfurt nad Menem Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

kategoria:leki antyhistaminowe kategoria:leki antyhistaminowe III generacji kategoria:leki doustne kategoria:ulotki leków