Edytuj tę stronę na github.com

Infekcja skóry jest jednym z częstych zjawisk w przypadku ciężkich stanów atopowego zapalenia skóry. Infekcja objawia się często w postaci niegojących się i sączących ran. Obszary objęte infekcją mogą być różnej wielkości.

Infekcja skóry jest zdecydowanym przeciwwskazaniem do używania miejscowych oraz ogólnych leków immunosupresyjnych.

W przypadku ciężkich stanów, jeżeli nastąpi infekcja, działania takie jak eliminowanie alergenów (dieta) nie przyniosą żadnego efektu, ponieważ zakażona skóra cierpi z powodów innych niż alergia. To prawda, że to reakcja alergiczna spowodowała osłabienie naturalnych mechanizmów obronnych skóry i umożliwiła powstanie infekcji; jednak w momencie kiedy infekcja ma już miejsce, czynniki alergiczne przestają być istotne.

Infekcje skóry leczy się przy pomocy antybiotyków, stosowanych miejscowo w maściach lub ogólnie, w postaci doustnej. Leczenie antybiotykowe jest istotnym elementem ogólnego, intensywnego leczenia ciężkich zaostrzeń atopowego zapalenia skóry.

Alternatywą dla antybiotyków mogą być innego rodzaju terapie bakteriobójcze. Jednak antybiotyki są w medycynie konwencjonalnej stosowane najpowszechniej.

kategoria:objawy atopowego zapalenia skóry